Prohlášení o globální ochraně soukromí

LeasePlan se zavazuje chránit soukromí a důvěrnost osobních údajů, které získává a zpracovává. Dodržování pravidel pro ochranu soukromí a osobních údajů se tak stalo nedílnou součástí služeb LeasePlanu, korporátního řízení, odpovědnosti a řízení rizika. Z těchto důvodů získáváme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování příslušných služeb LeasePlanu (dále jen „Služby“).

Příslib LeasePlanu k ochraně soukromí

Bez ohledu na to, kdy a jak zpracováváme vaše osobní údaje:

 • Transparentnost:
  Pomůžeme vám porozumět, jak jsou údaje získávány a využívány
 • Soukromí jako základ:
  Děláme vše pro to, aby naše služby nenarušovaly důvěrnost osobních údajů
 • Kontrola:
  Umožňujeme vám snadný přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo smazání
 • Bezpečně s LeasePlanem:
  Vaše osobní údaje zabezpečujeme, jak nejlépe umíme, přičemž takové údaje sdílíme se třetími stranami pouze, pokud je to nezbytné a za příslušných podmínek
 • Inovace a komunikace:
  Neustále se snažíme zlepšovat naše služby a tím i ochranu vašeho soukromí a osobních údajů a jsme vždy otevřeni vašim návrhům nebo připomínkám

Prosíme, přečtěte si toto Prohlášení o ochraně soukromí pečlivě, abyste zjistili, jak získáváme a používáme vaše osobní údaje.

1. Rozsah Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o globální ochraně soukromí (dále jen „Prohlášení”) popisuje naše postupy a zásady při získávání a zpracování osobních údajů, které se týkají následujících skupin:

I. Návštěvníci a uživatelé webových stránek (dále jen „Návštěvníci webových stránek”);
II. Obchodní partneři - klienti (dále jen „Klienti”);
III. Zaměstnanci a řidiči klientů (dále jen „Řidiči”).
IV. Klienti využívající privátní leasing (včetně podnikatelů – fyzických osob) (dále jen „Klienti na privátní leasing”)
V. Soukromí kupující ojetých vozidel (dále jen „Kupující”)
VI. Profesionální kupující ojetých vozidel (dále jen „Bazary”).

(dále také jednotlivě nebo společně jen „vy”)

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich různých služeb k vozidlům, leasingu vozových parků, správě vozových parků a služeb mobility řidičů, které jsou dále popsány v Sekci 1 (dále jen „Služby“).

Prosím, vezměte na vědomí, že toto Prohlášení se netýká následujících poboček a/nebo služeb:

Dále, prosím, vezměte na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů prostřednictvím našich telematických služeb se děje v souladu s příslušným Prohlášením o ochraně osobních údajů při poskytování telematických služeb.

Zodpovědnost obchodních partnerů - klientů
Vzhledem k tomu, že Klienti (zaměstnavatelé) mají přístup k osobním údajům, vystupují Klienti (zaměstnavatelé) jako správci dat zodpovědní za jejich zpracování a použití. Toto Prohlášení se neuplatňuje na zpracování a použití osobních údajů Klienty (zaměstnavateli).

2. Kdo jsme

Leaseplan Česká republika s.r.o. je společností, která je zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů (správce dat):

Adresa: LeasePlan Česká republika, s. r. o., Bucharova 1423/6 , Praha 5, 158 00

Někdy jsou společnosti LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. společnými správci dat:

Adresa: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nizozemsko

LeasePlan Česká republika s.r.o., LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. dále vystupují společně pouze jako “LeasePlan” nebo “my”.

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

LeasePlan a naši poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje různými způsoby, a to zejména:

Prostřednictvím Služeb
Většina údajů, která zpracováváme, je ve vztahu k službám správy vozidel, které poskytujeme vám jako řidiči a vašemu zaměstnavateli, pokud máte služební automobil. To začíná registrací vašeho pronajatého vozidla a pokračuje, když s vámi komunikujeme o našich službách, např. zajištění pravidelné údržby a opravy. Můžeme také zpracovávat vaše údaje, když se u vašeho vozu stane nehoda nebo pojistná událost, abychom zajistili, že vám obnovíme mobilitu a vyřídíme pojistnou událost, nebo když jsme příjemci pokuty v souvislosti s vaším pronajatým vozidlem. Vedle našich hlavních leasingových aktivit poskytujeme také řadu dalších souvisejících služeb, jako jsou služby e-mobility, služby palivových karet, služby půjčovny automobilů a silniční asistenční služby. Další služba, kterou poskytujeme, se týká remarketingu automobilů Carnext, tzn. prodeje ojetých vozidel LeasePlanu.

Off-line
Osobní údaje od vás shromažďujeme také off-line, například když navštívíte naše prodejny Carnext, zadáváte objednávku přes telefon nebo když kontaktujete zákaznickou službu.

Prostřednictvím jiných zdrojů
Vaše osobní údaje získáváme i z jiných zdrojů, např.:

 • Zaměstnavatelé řidičů, pokud máte služební vozidlo
 • Příslušný státní úřad (např. policie), když jsme příjemci pokuty v souvislosti s vaším pronajatým vozidlem
 • Naši nezávislí servisní partneři, kteří pro nás zajišťují poskytování služeb k leasingu vašeho vozidla, a to včetně jednotlivých dealerů automobilových značek, poskytovatelů služeb údržby a opravy vozidla
 • Veřejně přístupné databáze
 • Společní marketingoví partneři, pokud s námi sdílejí údaje;

Pokud propojíte svůj účet na sociálních médiích s vaším účtem Služeb, sdílíte s vámi některé osobní údaje z vašeho účtu na sociálních médiích, například vaše jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů na sociálních médiích a další informace, které mohou být přístupné nebo nám je zpřístupníte, když propojíte svůj účet na sociálních médiích s účtem Služeb.

Osobní údaje potřebujeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat požadované Služby. Pokud neposkytnete požadované informace, nemusíme být schopni poskytovat Služby. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb sdělíte v souvislosti se Službami jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob, uvedete, že k tomu máte oprávnění a že nám umožňujete používat tyto informace v souladu s tímto Prohlášením.

4. Pro jaké účely data zpracováváme a používáme

4.1 DATA TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK.

4.2 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ.

4.3 DATA TÝKAJÍCÍ SE ŘIDIČŮ (zaměstnanců našich Klientů).

4.4 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ NA PRIVÁTNÍ LEASING.

4.5 DATA TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÝCH KUPUJÍCÍCH OJETÝCH VOZIDEL

4.6 DATA TÝKAJÍCÍ SE PROFESIONÁLNÍCH KUPUJÍCÍCH OJETÝCH VOZIDEL (Bazary)

5. Sdílení údajů se třetími stranami

Kromě toho, co je výše uvedeno u každého z účelů v souvislosti se sdílením osobních údajů, může LeasePlan také sdílet osobní údaje v následujících případech a situacích:

 • V rámci Skupiny LeasePlan pro účely uvedené v tomto Prohlášení.
  -Seznam poboček LeasePlanu a jejich adres můžete nalézt zde.
 • Se třetími stranami, kterými jsou naši smluvní partneři a poskytovatelé, a to za účelem umožnění poskytování služeb, které vám nabízíme.
  Abychom vám mohli poskytnout naše služby, často úzce spolupracujeme se servisními partnery a poskytovateli služeb. Naši nezávislí servisní partneři nám pomáhají při poskytování našich leasingových a dalších služeb a zahrnují prodejce automobilů, poskytovatele údržby automobilů, servisy a pneuservisy, jakož i poskytovatele silniční asistence, ale také společnosti poskytující krátkodobé zápůjčky automobilů a správce našich programů školení bezpečnosti řidiče.
  Poskytovatelé služeb jsou společnosti, se kterými spolupracujeme a které nás podporují při provozování našeho podnikání, například tak, že nám pomáhají udržovat naši IT síť a související infrastrukturu a bezpečnost a kontrolu přístupu do našich prostor.

Kromě toho zpracováváme a sdílíme vaše osobní údaje v následujících případech, kdy je to nutné nebo vhodné, obzvláště pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem:

 • Dodržování příslušných zákonů a regulací.
  -Toto se může týkat i zákonů nebo regulací mimo zemi, kde máte bydliště.
 • Spolupráce s místními nebo vládními úřady.
  -Při odpovědi na požadavek k poskytnutí informace, který se jeví jako oprávněný
  -Toto se může týkat i místních nebo vládních úřadů mimo zemi, kde máte bydliště.
 • Spolupráce s orgány činnými ve vymáhání práv.
  -Při odpovědi na požadavek nebo nařízení orgánu činném ve vymáhání práv, který nebo které se jeví jako oprávněný/-é.
 • Jiné zákonné důvody.
  -Pro vymáhání našich smluvních podmínek; a
  -Pro ochranu našich práv, soukromí, bezpečí a majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečí a majetku našich poboček, partnerů, vás nebo jiných subjektů.
 • V souvislosti s prodejem společnosti nebo jiným obchodním záměrem.
  -Máme oprávněný zájem na zveřejnění nebo převedení vašich osobních údajů na třetí stranu v případě jakékoliv reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného ujednání celé nebo jakékoliv části našeho podnikání, majetku nebo akcií (a to i v souvislosti s jakýmkoli konkurzem nebo podobným řízením). Mezi takové třetí osoby může patřit například nabývající subjekt a jeho poradci.

6. Mezinárodní přenos osobních údajů

S ohledem na celosvětovou působnost a charakter naší společnosti a našich Služeb, mohou být vaše osobní údaje uloženy nebo zpracovávány v jiné zemi, než ve které máte bydliště.
Některé země mimo Evropský hospodářský prostor uznává Evropská komise jako země poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pokud jde o převody z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za dostatečně odpovídající normám EHP, jsme přijali vhodná opatření, například prostřednictvím vlastních závazných firemních pravidel společnosti LeasePlan nebo prostřednictvím smluvních ujednání uzavřených se třetími stranami. Kopii těchto opatření můžete získat prostřednictvím kontaktního formuláře.

7. Zabezpečení a uchovávání dat

Jak zabezpečujeme osobní údaje
Snažíme se používat vhodné organizační, technické a administrativní opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů v rámci naší firmy.
Bohužel, žádný datový přenos nebo systém pro uchovávání dat negarantuje 100% jistotu. Pokud máte důvod si myslet, že vaše osobní data u nás nejsou dostatečně chráněna (např. pokud si myslíte, že nastal jakýkoliv problém se zabezpečením vašeho účtu apod.), prosím, kontaktujte nás bezodkladně s daným problémem, a to tak, že se obrátíte na příslušnou odpovědnou osobu dle Seznamu kontaktních osob poskytnutého v tomto Prohlášení.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po tak dlouhou dobu, jak je nezbytně nutné nebo jak je dovoleno s ohledem na účely vymezené v tomto Prohlášení a s ohledem na platnou legislativu.
Kritéria pro určení délky období pro uchování osobních údajů zahrnují následující:

 • Délka časového období, během kterého s vámi udržujeme aktivní smluvní vztah a poskytujeme vám Služby (např. délka trvání leasingu vašeho vozu);
 • Existence zákonné povinnosti, kterou musíme dodržovat (např. určitá legislativa vyžaduje, abychom uchovávali záznamy vašich transakci po určitou dobu před tím, než mohou být smazány;
 • Zda je uchovávání dat vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (např. pokud jde o platné stanovy omezení, soudní spory nebo regulační vyšetřování).

8. Ochrana soukromí dětí

Naše Služby nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

9. Vaše práva a jak nás kontaktovat

Vaše práva
Chcete-li požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačování, omezení nebo smazání vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud máte námitky ke zpracování osobních údajů nebo pokud chcete požádat o obdržení elektronické kopie vašich osobních údajů pro účely jejich přenosu do jine společnosti (v rozsahu, v němž je toto právo na přenositelnost dat poskytováno příslušnou legislativou), můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Ve své žádosti uveďte co nejpřesněji, jakých osobních údajů se vaše žádost týká. Pro vaši ochranu budeme dále zpracovávat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, jak jste uvedli v kontaktním formuláři, a před zpracováním vaší žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti. Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti co možná nejrychleji, ale v každém případě v rámci jakéhokoliv zákonem požadovaného časového limitu.
Vezměte prosím na vědomí, že budeme muset uchovávat určité informace pro účely vedení záznamů a/nebo pro účely dokončení transakcí, které byly zahájeny před požádáním o takovou změnu nebo vymazání. Mohou také existovat zbytkové informace, které zůstanou v našich databázích a dalších dokumentech, které nebudou odstraněny.

Máte dotazy?
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo námitky k tomuto Prohlášení, prosím kontaktujte LeasePlan použitím kontaktního formuláře.
Protože e-mailová komunikace není vždy bezpečná, prosím neuvádějte žádné citlivé informace, pokud nás budete kontaktovat e-mailem.

Dodatečné informace týkající se Evropského hospodářského prostoru EHP
Kromě toho můžete:

 • Kontaktovat našeho Data Protection Officer (“DPO”) prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na adrese: LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands
 • Podat stížnost orgánu pro ochranu údajů pro vaši zemi nebo region, např. pokud dojde k údajnému porušení příslušných platných zákonů o ochraně údajů. Seznam orgánů pro ochranu údajů je k dispozici zde.

10. Změny v Prohlášení o ochraně soukromí

LeasePlan má právo toto prohlášení kdykoli změnit nebo upravit. Podívejte se na legendu "Poslední aktualizace" v horní části tohoto dokumentu, kde zjistíte, kdy bylo toto Prohlášení naposled revidováno. Jakékoli změny tohoto Prohlášení se stanou účinnými, jakmile aktualizované Prohlášení bude zveřejněno. Využívání našich Služeb z vaší strany po těchto změnách znamená, že přijímáte aktualizované Prohlášení.