14 dages returret

5.1 I overensstemmelse med købers rettigheder i henhold til Forbrugeraftaler (Information, Annullering og yderligere gebyrer) Regler 2013, har køber ret til at annullere et online køb af brugt bil inden for fjorten (14) dage efter levering med forbehold af betingelserne i punkt 5.6. Køber er ikke forpligtet til at oplyse årsagen til annulleringen af køb.

5.2 CarNext.com tilbyder også en fjorten (14) dages afbestillingspolitik for alle brugte biler købt på CarNext.com i Danmark underlagt betingelserne i punkt 5.6. Køber er ikke forpligtet til at oplyse årsagen til annullering af køb.

5.3 For hver af afbestillingsrettighederne i afsnit 5.1 og 5.2 starter annulleringsperioden dagen efter den pågældende dato, hvor bilen bliver leveret til køber og afsluttes 14 dage efter samme dato. Dog med undtagelse af hvis datoen falder på en lørdag, søndag eller en helligdag i Danmark. I sådanne tilfælde vil perioden ende den næstkommende hverdag.

5.4 Enhver tilbagebetaling vil blive tilbageført til den bankkonto, der blev brugt til indbetaling. Beløbet vil blive tilbageført inden for 14 dage efter, CarNext.com har modtaget bilen. Hvis køber har solgt et indbyttet køretøj, vil CarNext.com i tilbagebetale indbytningsvognsværdien, og indbyttekøretøjet returneres dermed ikke til køber.

5.5 Anmodning om annullering af køb skal sendes pr. e-mail til brondby@carnext.com
Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
Jeg giver hermed meddelelse om, at jeg annullerer slutseddel af følgende varer:
Registreringsnummer:
Bestilt den [] / Modtaget den []:
Købers navn:
Købers adresse:
Mailen skal afsendes fra samme mailadresse, som er opgivet i købskontrakten.
Dato:

5.6 Købers ret til at annullere er underlagt følgende betingelser:
(a) Den brugte bil skal returneres i samme stand som på leveringstidspunktet. Dette betyder uden undtagelse i samme tekniske stand og uden yderligere skade på det interiør og/eller eksteriør.
(b) CarNext.com vil inspicere den brugte bil på returneringstidspunktet, og forbeholder ret til at opkræve det beløb, der kræves for at returnere den brugte bil til den tilstand, den var i på tidspunktet for leveringen. Dette beløb fratrækkes beløbet, der tilbagebetales til køber. Herunder uden begrænsning en brugsafgift på 10 DKK pr kilometer efter 160 km. Det vil sige, der må køres 160 km gratis, mens bilen er i købers varetægt. Omkostning efter 160 km er 10 DKK pr kilometer.
(c) Hvis den brugte bil returneres med mindre brændstof i tanken end på leveringstidspunktet, forbeholder CarNext.com ret til at trække omkostningerne til brændstofforskellen fra det beløb, der skal tilbagebetales til køber.
(d) Al dokumentation, der leveres med bilen på leveringstidspunktet, skal returneres sammen med bilen. CarNext.com forbeholder ret til at fratrække alle omkostninger ifb. med ikke-returneret dokumentation fra det beløb, der tilbagebetales til køber.
(e) Køber er ansvarlig for at sikre, at den brugte bil er forsikret. Ligeledes skal køber sikre at enhver form for relevant afgift/gebyr eller udgifter forbundet med brugen af bilen betales jf. pkt. 4.7 ind til den returneres til CarNext.com. CarNext.com forbeholder ret til at fratrække alle omkostninger ifm. med ovenstående fra det beløb, der tilbagebetales til køber.
(f) Køber er ansvarlig for at sikre, at enhver form for finansiering, der er oprettet ifb med købet af den brugte bil, afregnes før returnering bilen til CarNext.com samt dokumentation på samme. Køber garanterer, at den brugte bil returneres til CarNext.com uden nogen form for restgæld.
(g) Køber skal være detailkunde. Engroskunder er ikke berettiget til tilbagebetaling i henhold til denne klausul 5.

5.7 Hvis køber vælger at anvende sin ret til at returnere en bil til CarNext.com, giver CarNext.com køber mulighed for at få bilen afhentet på aftalt adresse. CarNext.com og køber vil indgå en skriftlig aftale om placering, dato og tidspunkt for afhentning af den returnerede bil. Datoen for afhentning må ikke være senere end 14 dage efter meddelelse om returnering. Det er også muligt at aflevere bilen i den afdeling, hvor bilener købt (Brøndby/Fredericia). Ligeledes skal der indgås en skriftlig aftale om dato og tidspunkt. Hvis køber underlader at returnere bilen til aftalte tidspunkt, forbeholder CarNext.com sig retten til at fratrække leveringsomkostningerne fra det beløb, der tilbagebetales til køber i hht. pkt. 4.9.8

5.8 Hvis køber vælger at anvende sin ret til at returnere bilen til CarNext.com, annulleres eventuelle andre tilknyttede produkter købt ifm. købet af den brugte bil. Beløbet for disse produkter refunderes under samme betingelser som bilen j.f. pkt. 5.6.