Privatlivspolitik

LeasePlan er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Procedurer til beskyttelse af privatlivets fred og og datasikkerhed er derfor blevet integrerede dele af LeasePlans tjenester, selskabsledelse, ansvarlighed og risikostyring. Vi behandler således kun personoplysninger, der er nødvendige i forhold til levering af relevante LeasePlan tjenester (’Tjenester’).

LeasePlans privatlivsgarantier

Uanset hvornår og hvordan vi behandler dine personoplysninger garanterer vi:

Gennemsigtighed: Vi hjælper dig med at forstå, hvordan dine oplysninger indsamles og anvendes
Privatlivets fred som udgangspunkt: Vi sikrer, at vores tjenester værner om privatlivets fred
Kontrol: Vi hjælper dig med nemt at tilgå, rette eller slette dine data
Sikkerhed: Vi sikrer dine oplysninger så godt, som vi kan og oplysninger af personlig karakter deles kun med tredjemand, når det skønnes nødvendigt og under passende omstændigheder.
Vi er innovative og lydhøre: Vi tænker hele tiden over, hvordan vi kan forbedre vores tjenester og optimere beskyttelsen af dine oplysninger og vi tager gerne imod forslag eller klager

Læs denne privatlivspolitik omhyggeligt, så du forstår hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

1. Privatlivspolitikkens rammer

Denne globale privatlivspolitik (»Privatlivspolitik«) beskriver vores praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra: 1. Brugere/besøgende på vores hjemmeside (»Hjemmesidebesøgende«),

 1. Forretningskunder (»Kunder«),
 2. Kunders medarbejdere/førere (»Førere«).
 3. Private leasingkunder (inkl. enkeltmandsvirksomheder) (»Private Leasingkunder«)
 4. Private købere af brugte køretøjer (»Købere«)
 5. Professionelle købere af brugte køretøjer (»Forhandlere«).
  (Individuelt og kollektivt henvist til som »du«)

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger genem vores forskellige bil- og flådeleasingadministrationer og gennem diverse mobilitetstjenester, sådan som det er beskrevet i afsnit 1 (“Vores tjenester”).

Bemærk venligst, at denne privatlivspolitik ikke er gældende for følgende tilknyttede virksomheder og/eller tjenester:

Disse tjenester er underlagt særskilte privatlivspolitikker.
Bemærk også, at enhver behandling af dine personoplysninger via vores telematiktjenester finder sted i overensstemmelse med gældende Telematik Privatlivspolitik.

Forretningskunders ansvar
Hvis Kunden (arbejdsgiveren) har adgang til personoplysninger, er Kunden (arbejdsgiver) dataansvarlig for behandlingen og brugen af disse. Denne privatlivspolitik gælder ikke for Kundens (arbejdsgiverens) behandling og brug af personoplysninger.

2. Hvem er vi

LeasePlan Danmark A/S er det firma, der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger (dataansvarlig):

Adresse: Midtager 20, 2605 Brøndby, Danmark

Undertiden er LeasePlan Corporation N..V og LeasePlanGlobal B.V fællesdataansvarlige:

Adresse: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, theHolland,

Den relevante lokale LeasePlan-enhed og LeasePlanCorporation N.V og LeasePlan Global B.V refereres samlet til som »LeasePlan« og»vi«.

3. Sådan indsamler vi dine oplysninger

Vi og vores servicepartnere indsamler personoplysninger på mange forskellige måder, derunder:

 • Via vores tjenester

De fleste af de oplysninger, som vi behandler, får vi via de tjenester, vi tilbyder dig som fører og din arbejdsgiver, hvis du har en firmabil. Det starter med registreringen af den bil, du lejer og når vi kommunikerer med dig om vores tjenester, f.eks. aftaler om periodisk vedligeholdelse og reparationer. Vi kan også få brug for at behandle dine oplysninger, hvis din bil uagtsomt er involveret i et uheld, så vi kan genetablere mobiliteten og håndtere eventuelle skader eller hvis vi modtager bøder for trafikforseelser begået i din leasede bil. Udover vores kerneydelser, som er leasingaktiviteter, tilbyder vi også en række andre tjenesteydelser såsom e-mobilitet, brændstofkort, biludlejning og vejhjælp. Vi tilbyder også gensalg, Carnext, salg af brugte LeasePlan-biler.

 1. Offline
  Vi indsamler personoplysninger fra dig offline, f.eks. når du besøger Carnext-forretninger, bestiller noget telefonisk eller kontakter vores kundeservice.
 2. Fra andre kilder
  Vi modtager også personoplysninger fra andre kilder såsom: * førerens arbejdsgiver, hvis du har firmabil
 • den relevante myndighed (f.eks. politiet), såfremt vi er modtagere af trafikbøder udstedt i forbindelse med din leasede bil
 • fra vores uafhængige servicepartnere, som hjælper os med at udbyde vores forskellige leasing-tjenester til dig, som f.eks. bilforhandlere og værksteder
 • offentlige tilgængelige databaser
 • fælles marketingpartnere, når de deler oplysningerne med os;

hvis du kobler din konto fra sociale medier til din Servicekonto, så deler du visse personoplysninger fra dine sociale medier med os. Det kan f.eks. være navn, email, adresse, billede, kontakter på sociale medier eller anden information, som kan være eller som du gør tilgængelig for os, når du kobler din konto fra sociale medier til din Servicekonto hos os.

For at vi kan tilbyde dig de ønskede tjenester, har vi brug for at indsamle personoplysninger. Hvis du ikke giver os tilladelse til at se sådanne oplysninger, er det ikke sikkert, vi kan tilbyde de ønskede tjenester. Hvis du afgiver personoplysninger om andre personer til os eller vores tjenesteudbydere i forbindelse med vores tjenester, så erklærer du i henhold til denne privatlivspolitik, at du er bemyndiget dertil samt til at tillade os at bruge disse oplysninger.

4. Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger

4.1 DATA OM BESØGENDE PÅ HJEMMESIDEN

4.2 OPLYSNINGER VEDRØRENDE KUNDER

4.3 OPLYSNINGER VEDRØRENDE FØRERE (vores kunders medarbejdere)

4.4 OPLYSNINGER VEDRØRENDE PRIVATE LEASINGKUNDER

4.5 OPLYSNINGER VEDRØRENDE PRIVATE KØBERE AF BRUGTE BILER

4.6 OPLYSNINGER VEDRØRENDE PROFESSIONELLE KØBERE AF BRUGTE BILER (Forhandlere)

5. Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Udover det, der er beskrevet for hvert af ovenstående formål i forbindelse med videregivelse af personoplysninger, kan vi også videregive personoplysninger:
Inden for LeasePlan-gruppen med de i denne politik beskrevne formål for øje.
Til vores servicepartnere og leverandører med henblik på levering af de tjenester, de tilbyder til os.
Med henblik på at kunne levere vores tjenester til dig arbejder vi ofte tæt sammen med vores servicepartnere og leverandører. Vores selvstændige servicepartnere gør det muligt for os at kunne tilbyde dig leasing samt vore andre tjenester. De omfatter bl.a. forhandlere, serviceværksteder, værksteder og vejhjælpsfirmaer, men også biludlejningsfirmaer og udbydere af vores færdselssikkerhedskurser.

Vores servicepartnere er firmaer, hvis støtte er uvurderlig for os i vores daglige drift. De hjælper os f.eks. med at vedligeholde vores IT og tilhørende infrastruktur og de sørger for sikkerheds- og adgangskontrol på vores lokationer.

Vi bruger og videregiver også dine personoplysninger efter behov, særligt i tilfælde hvor vi har en juridisk forpligtelse til eller en rimelig interesse i at gøre det.
Overholdelse af gældende love og regler. Dette kan omfatte love udenfor dit bopælsland.
Samarbejde med offentlige og statslige myndigheder. Vi mener, at det er vigtigt at besvare alle forespørgsler eller bidrage med oplysninger. Dette kan omfatte myndigheder udenfor dit bopælsland.
Samarbejde med politiet. Vi kan f.eks. besvare forespørgsler eller henstillinger fra politiet eller videregive oplysninger, som vi finder vigtige.
Andre juridiske årsager.
Overholdelse af vores vilkår og betingelser og beskyttelse af vores egne, vores partneres, dine eller andres rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom.
I forbindelse med salg eller en forretningstransaktion.
Vi har en rimelig interesse i at fremlægge eller videregive dine personoplysninger til tredjepart i tilfælde af omstrukturering i vores organisation, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overgang eller anden aftale vedrørende vores samlede forretning, aktiver eller materiel eller dele deraf (derunder også i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende). Sådanne tredjeparter kan f.eks. omfatte den erhvervende enhed og dennes rådgivere.

6. International overførsel af personoplysninger

Da vi opererer globalt med vores organisation og tjenester, kan det forekomme, at dine personoplysninger opbevares og/eller behandles i et andet land end dér, hvor du bor.

Visse ikke-EØS-lande anerkendes af EU som lande, der yder den samme grad af databeskyttelse som EØS-standarden (listen over disse lande kan du se her. I tilfælde af overførsel af data fra EØS-lande til lande, som af EU ikke betragtes som tilstrækkeligt sikre, har vi opstillet en række passende målsætninger, som f.eks.LeasePlans egne bindende koncernregler eller indgåelse af kontraktlige aftaler med tredjeparter. Du kanbede om en oversigt over disse målsætninger ved at kontakte os via kontaktformularen.

7. Sikkerhed og fastholdelse

Sådan sikrer vi personoplysninger
Deter vores målsætning at benytte fornuftige organisatoriske, tekniske og administrative redskaber til at beskytte personoplysninger i vores organisation.
Desværre er ingen datatransmissioner eller opbevaringssystemer 100 % sikre. Hvis du har grund til at tro, at din kommunikation med os ikke længere er sikker (hvis du f.eks. føler at sikkerheden ved nogle af de konti, du har hos os, kan være blevet bragt i fare), beder vi dig omgående underrette os om problemet ved at kontakte os som beskrevet i Kontaktoplysninger i dette dokument.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som vi finder det nødvendigt eller det er tilladt i forhold til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik og er i overenstemmelse med gældende lovgivning.

Kriterierne, som vi bruger til at fastlægge opbevaringsperioden er bl.a.:

 • Varigheden af den periode, hvor vi har en relation til dig og tilbyder dig tjenester (f.eks. den periode, hvor du benytter en bil fra LeasePlan),
 • Hvorvidt vi kan være underlagt en juridisk forpligtelse (vi er f.eks. forpligtet til i visse tilfælde at registrere dine transaktioner i en given periode, før vi må slette dem) eller
 • Hvorvidt det i lyset af vores juridiske position er tilrådeligt at opbevare oplysningerne (f.eks. i forhold til gældende begrænsningsforordninger, retssager eller myndighedsundersøgelser).

8. Børns privatliv

Vores tjenester er ikke beregnet til børn under 18 år.

9. Dine rettigheder og kontakt til os

Dine rettigheder
Hvis du ønsker at gennemse, rette, opdatere, udelade, begrænse eller slette personoplysninger, som vi har behandlet, gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om en elektronisk kopi af dine personoplysninger med det formål at overføre dem til et andetfirma (i den udstrækning at en sådan form for overførsel af data er tilladt i forhold til gældende lovgivning), kan du kontakte os via kontaktformularen. Vi besvarer dinhenvendelse i overenstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning skal du så klart og tydeligt som muligt beskrive, hvilke personoplysninger din henvendelse drejer sig om. For bedst muligt at kunne beskytte dig, besvarer vi kun henvendelser vedrørende personoplysninger, såfremt e-mailadressen passer til den e-mail, du har oplyst i kontaktformularen og vikan muligvis bede dig dig bekræfte din identitet, før vi besvarer din henvendelse. Vi forsøger at imødekomme din henvendelse så hurtigt, som vi kan og altid inden for de tidsmæssige krav, som er fastlagt ved lov.
Bemærk, at der kan være visse oplysninger, som vi er nødt til at gemme af hensyn til dokumentation og/eller for at vi kan færdiggøretransaktioner, der var i gang før din anmodning. Der kan også forekomme andre oplysninger, som vi fortsat har registreret i vores databaser og optegnelser,som ikke vil blive slettet.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller klager, der vedrører vores privatlivspolitik, kan du kontakte os via kontaktformularen

Kommunikation via e-mail er ikke altid sikker, derfor bør du ikke sende følsomme oplysninger til os den vej.

Yderligere information om EØS
Du kan også:

 • Kontakt vores Data Protection Officer (“DPO”) via kontaktformularen eller skriv til: LeasePlan Corporation N.V., att.: Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holland
 • Du kan klage til en databeskyttelsesmyndighed i det land eller område, hvor du bor eller dér, hvor du mener, en overtrædelse af gældende datalovgivning angiveligt finder sted. Du kan her finde en liste over databeskyttelsesmyndigheder.

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi kan til enhver tid foretage ændringer i privatlivspolitikken. Se »Sidst opdateret« øverst på denne side for at se hvornår denne privatlivspolitik sidst blev opdateret. Ændringer i denne privatlivspolitik træder i kraft så snart vi har offentliggjort den reviderede privatlivspolitik vedrørende vores tjenester. Når du efterfølgende gør brug af vores tjenester, er det din accept af vores ændringer i privatlivspolitikken.