Yleinen tietosuojaseloste

LeasePlan on sitoutunut huolehtimaan yhtiön keräämien ja käsittelemien henkilötietojen tietosuojasta. Vaatimusten mukaiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt ovat siksi erottamaton osa LeasePlanin palveluja, hallintotapaa, yhteiskuntavastuuta ja riskienhallintaa. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä LeasePlanin palvelujen ("LeasePlanin palvelut") tuottamiseen.

LeasePlanin yksityisyydensuojaa koskevat lupaukset

Henkilötietojen käsittelyn tavasta ja ajankohdasta riippumatta noudatamme seuraavia periaatteita:

 • Läpinäkyvyys:
  Autamme sinua ymmärtämään, miten henkilötietojasi kerätään ja käytetään
 • Tietosuoja lähtökohtana: Varmistamme, että palvelumme tukevat tietosuojaa
  Määräysvalta: Saat helpon pääsyn henkilötietoihisi ja voit korjata tai poistaa niitä helposti
 • Turvassa LeasePlanilla: Suojaamme henkilötietosi parhaan kykymme mukaan ja luovutamme henkilötietosi kolmannelle osapuolelle vain, jos se on välttämätöntä, soveltuvin ehdoin.
  Innovointi ja avoin asenne: Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja tietosuojaa. Suhtaudumme avoimesti kaikkiin ehdotuksiin ja valituksiin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan LeasePlanin tietosuojakäytännöistä, joita sovellamme maailmanlaajuisesti. Voit perehtyä tämän yleisen tietosuojaselosteen paikalliseen versioon napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, jotta ymmärrät, miten LeasePlan kerää ja käyttää henkilötietojasi.

1. Tietosuojaselosteen kohde

I. Verkkosivustolla vierailijat / verkkosivuston käyttäjät (”Verkkosivustolla vierailijat”);
II. Yritysasiakkaat (”Asiakkaat”);
III. Asiakkaiden työntekijät/kuljettajat (”Kuljettajat”).
IV. Yksityiset leasingasiakkaat (mukaan lukien yhden henkilön yritykset) (”Yksityiset leasingasiakkaat”)
V. Käytettyjen autojen yksityiset ostajat (”Ostajat”)
VI. Käytettyjen autojen ammattimaiset ostajat (”Välittäjät”)

(Kaikkiin näihin viitataan jäljempänä yksin ja yhdessä myös sanalla ”sinä” taivutusmuotoineen)

LeasePlan kerää ja käyttää henkilötietojasi autojen hallinnointipalvelujen, ajoneuvokaluston leasingpalvelujen ja kuljettajien liikennepalvelujen yhteydessä jäljempänä kohdassa 1 kuvatulla tavalla (”<cf bold="True">LeasePlanin palvelut</cf>”).

Tämä seloste ei koske seuraavia osakkuusyrityksiä ja/tai palveluja:

Henkilötietojesi käsittelyyn LeasePlanin telematiikkapalveluissa sovelletaan voimassa olevaa telematiikan tietosuojaselostetta.

Yritysasiakkaiden velvollisuudet
Mikäli asiakkaalla (työnantajalla) on pääsy henkilötietoihin, asiakas (työnantaja) on tällaisten henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä vastaava rekisterinpitäjä. Tämä seloste ei koske LeasePlanin asiakkaiden (työnantajien) tekemää henkilötietojen käsittelyä tai käyttöä.

2. Keit&auml; me olemme?

Paikallinen LeasePlan -yksikkö on yritys, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä (rekisterinpitäjä):

LeasePlan Corporation N.V. ja LeasePlan Global B.V. ovat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjiä:

Osoite: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Alankomaat.

Paikallisesta LeasePlan-yksiköstä sekä LeasePlan Corporation N.V.:stä ja LeasePlan Global B.V.:stä käytetään yhdessä nimitystä ”LeasePlan” ja ”me” (taivutusmuotoineen).

3. Miten ker&auml;&auml;mme tietojasi?

 • Palvelut tietojen lähteenä
  Suurin osa LeasePlanin käsittelemistä tiedoista liittyy autojen hallinnointipalveluihin, joita tuotamme sekä sinulle kuljettajana että työnantajallesi, jos käytössäsi on työsuhdeauto. Käsittelemme tietoja esimerkiksi yritysautoa rekisteröitäessä ja silloin, kun otamme sinuun yhteyttä palveluasioissa vaikkapa määräaikaishuollosta tai korjauksista sopimista varten. Saatamme käsitellä tietojasi myös siinä tapauksessa, että autollesi tapahtuu onnettomuus, jolloin huolehdimme vaurioista ja varmistamme, että pääset taas liikkeelle. Tietoja on käsiteltävä myös siinä tapauksessa, että meille toimitetaan leasingautosi liikennesakkoja. Varsinaisen leasingtoiminnan lisäksi tarjoamme myös muita toimintaan liittyviä palveluita, kuten sähköajoneuvojen liikennepalveluita, polttoainekortteja, autonvuokrausta ja tiepalvelua. Tuotamme myös autojen jälkimarkkinointiin liittyvänä palveluna käytettyjen LeasePlan-autojen CarNext-palvelun.
 • Verkkosivuston ulkopuoliset lähteet
  LeasePlan kerää henkilötietojasi muualta kuin verkkosivustosta esimerkiksi silloin, kun vierailet CarNext-liikkeessä, teet tilauksen puhelimessa tai otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Muut lähteet
Saamme henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten seuraavista:

 • kuljettajan työnantaja, jos käytössäsi on työsuhdeauto
viranomainen (esim. poliisi), jos meille toimitetaan leasingautosi liikennesakkoja
LeasePlanin itsen&auml;iset sopimuskumppanit, jotka auttavat meit&auml; leasing- ja muiden palvelujen tuottamisessa sinulle, mukaan lukien autoliikkeet, huoltoliikkeet ja autokorjaamot 
julkiset tietokannat
LeasePlanin yhteismarkkinointikumppanit, jos ne jakavat tietoja LeasePlanin kanssa.

Jos yhdistät sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin LeasePlanin palvelussa käyttämääsi tiliin, luovutat samalla tiettyjä sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin sisältämiä tietoja. Niitä ovat nimi, sähköpostiosoite, valokuva, luettelo sosiaalisen median yhteystiedoista ja muut tiedot, jotka voivat olla LeasePlanin käytettävissä tai jotka voit antaa LeasePlanin käyttöön, kun yhdistät sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin LeasePlanin palvelussa käyttämääsi tiliin.

LeasePlanin on kerättävä henkilötietojasi voidakseen tuottaa pyytämäsi palvelut sinulle. Jos et ilmoita pyydettyjä tietoja, LeasePlan ei ehkä pysty tuottamaan palveluja sinulle. Jos luovutat muiden ihmisten henkilötietoja LeasePlanille tai LeasePlanin käyttämille palveluntarjoajille palvelujemme yhteydessä, sitoudut samalla siihen, että sinulla on tällaisten henkilötietojen luovuttamiseen tarvittavat valtuudet ja että hyväksyt niiden käytön tämän selosteen mukaisesti.

4. Mihin tarkoituksiin k&auml;yt&auml;mme tietojasi?

4.1 Verkkosivustolla vierailevien tiedot

4.2 Asiakkaiden tiedot

4.3 Kuljettajien tiedot (LeasePlanin asiakkaiden ty&ouml;ntekij&auml;t)

4.4 Yksityisten leasingasiakkaiden tiedot

4.5 K&auml;ytettyjen autojen yksityisten ostajien tiedot

4.6 K&auml;ytettyjen autojen ammattimaisten ostajien tiedot (v&auml;litt&auml;j&auml;t)

5. Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa

Edellä henkilötietojen jakamisesta eri tarkoituksissa kerrotun lisäksi LeasePlan voi jakaa henkilötietoja seuraavasti:

 • Voimme jakaa henkilötietoja LeasePlan-konsernin sisällä tässä selosteessa kuvatuissa tarkoituksissa.
  – Katso luettelo LeasePlan-yksiköistä ja niiden sijainnista täältä.
 • Voimme jakaa henkilötietoja sopimuskumppaneina ja palveluntarjoajina toimivien kolmansien osapuolien kanssa, jotta he voivat tuottaa meille palveluja.
  Palveluita tuottaessamme teemme usein yhteistyötä sopimuskumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa. Itsenäiset sopimuskumppanit toimivat apunamme leasing- ja muiden palveluiden tuottamisessa. Sopimuskumppaneihimme kuuluu autoliikkeitä, huoltoliikkeitä, autokorjaamoja sekä tiepalveluyrityksiä, mutta myös autovuokraamoja ja tahoja, jotka hallinnoivat kuljettajien turvallisuuteen liittyviä ohjelmia.
  Palveluntarjoajat ovat yrityksiä, jotka tuottavat liiketoimintaamme liittyviä tukipalveluita. Ne huolehtivat esimerkiksi tietoverkkomme ja siihen liittyvän infrastruktuurin ylläpidosta sekä tilojemme vartioinnista ja kulunvalvonnasta.

Lisäksi käytämme ja luovutamme henkilötietoja silloin, kun se on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista erityisesti lakisääteisen velvoitteen tai oikeutetun edun perusteella seuraavissa tarkoituksissa:

 • Voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen-
  Sovellettava lainsäädäntö voi olla muun alueen kuin asuinmaasi.
 • Toimiminen yhteistyössä viranomaisten ja valtionhallinnon kanssa
  – Vastaamme pyyntöihin ja luovutamme tärkeiksi katsottuja tietoja.
  – Viranomaiset voivat olla muun alueen kuin asuinmaasi viranomaisia.
 • Toimiminen yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa
  – Vastaamme lainvalvojien pyyntöihin, noudatamme heidän määräyksiään ja luovutamme tärkeiksi katsottuja tietoja.
 • Muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
  – LeasePlanin sopimusehtojen täyttäminen; ja
  – LeasePlanin, LeasePlanin osakkuusyritysten, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden tai omaisuuden suojaaminen.
 • Kaupan toteuttaminen tai liikesuhteen solmiminen
  – LeasePlanilla on oikeutettu etu luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle LeasePlanin liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston osan tai koko liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston uudelleenjärjestelyn, yhdistämisen, myynnin, yhteisyritysjärjestelyn, luovutuksen, siirron tai muun järjestelyn yhteydessä (esimerkiksi konkurssin tai vastaavan oikeuskäsittelyn yhteydessä). Tällainen kolmas osapuoli voi olla esimerkiksi ostaja tai ostajan neuvonantaja.

6. Henkil&ouml;tietojen siirto ulkomaille

LeasePlanin organisaatio ja palvelut ovat kansainvälisiä, mistä syystä henkilötietojasi voidaan säilyttää ja/tai käsitellä asuinmaasi ulkopuolella.

Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan tason vastaavan riittävän hyvin ETA-standardeja tietyissä ETA-alueen ulkopuolisissa maissa (katso täydellinen luettelo näistä maista täältä). LeasePlan on ryhtynyt tarvittaviin toimiin varmistaakseen tietosuojan silloin, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueelta maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission mukaan riittämätön. Sovellamme näissä tapauksissa LeasePlanin yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä tai sopimusjärjestelyjä kolmansien osapuolien kanssa. Voit pyytää tiedot tällaista toimista ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

7. Turvallisuus ja s&auml;ilytys

 • Miten LeasePlan suojaa henkilötiedot?
  LeasePlan on ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin organisatorisiin, teknisiin ja hallinnollisiin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi organisaatiossaan.

Valitettavasti tietojen siirto- tai säilytysjärjestelmät eivät ole koskaan täysin turvallisia. Jos epäilet, että tietojenvaihtosi LeasePlanin kanssa ei ole enää turvallista (esimerkiksi epäilet, että LeasePlan-tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita siitä välittömästi meille ottamalla yhteyttä tässä selosteessa esitettyjä yhteystietoja käyttämällä.

 • Kuinka pitkään LeasePlan säilyttää henkilötietoja?
  LeasePlan säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tässä selosteessa määritetyt tarkoitukset edellyttävät noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä.
  Henkilötietojen säilytysaika määräytyy muun muassa seuraavien perusteella:
  – LeasePlanin ja sinun välisesi liikesuhteen kesto ja LeasePlanin palvelujen tuottamisaika (tietoja säilytetään esimerkiksi niin pitkään kuin käytät LeasePlanin autoa);
  – LeasePlania sitoo oikeudellinen velvoite (lainsäädäntö voi edellyttää, että säilytämme tietoja transaktioistasi tietyn ajan ennen niiden hävittämistä); tai
  – Tietojen säilyttäminen on suositeltavaa LeasePlanin oikeudellisen aseman vahvistamiseksi (esimerkiksi vastuunrajoituksien, riita-asioiden tai sääntelyn valmistelujen yhteydessä).

8. Lasten tietosuoja

LeasePlanin palveluja ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille.

9. Oikeutesi ja yhteyden ottaminen LeasePlaniin

Oikeutesi

Ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jos haluat tarkastaa, korjata, päivittää, rajata, oikaista tai poistaa LeasePlanin käsittelemiä henkilötietojasi, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sähköisessä muodossa olevan kopion henkilötiedoistasi niiden siirtämiseksi toiselle yritykselle (siinä laajuudessa kuin sovellettavassa laissa on säädetty oikeudesta tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen). Vastaamme pyyntöösi lain edellyttämällä tavalla.

Pyydämme ilmoittamaan selvästi henkilötiedot, joita pyyntösi koskee. Tietosuojasi varmistamiseksi täytämme pyynnöt vain yhteydenottolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen liittyvien henkilötietojen osalta. Voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön täyttämistä. Pyrimme täyttämään pyyntösi mahdollisimman pian noudattamalla aina laissa säädettyä aikarajaa.

LeasePlanin on ehkä säilytettävä joitakin tietoja arkistointitarkoituksia varten ja/tai ennen muutos- tai poistopyynnön esittämistä käynnistyneiden transaktioiden loppuun viemistä varten. Lisäksi LeasePlanin tietokannoissa ja muissa tietueissa voi säilyä jäännöstietoja, joita ei poisteta.

Kysymyksiä?
Jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia tästä tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.
.
Sähköpostiyhteydet eivät ole aina turvallisia, joten pyydämme, ettet sisällytä arkaluonteisia tietoja meille lähettämiisi sähköpostiviesteihin.

Lisätietoja Euroopan talousalueesta (ETA)
Voit lisäksi

 • ottaa yhteyttä LeasePlanin tietosuojavastaavaan yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Alankomaat
 • Voit jättää valituksen tietosuojaviranomaiselle asuinmaassasi tai alueellasi tai siinä maassa tai alueella, jolla epäilty tietosuojalainsäädännön rikkomus tapahtui. Katso luettelo tietosuojaviranomaisista täältä.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

LeasePlan voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sivun yläreunassa on kohdassa <cf italic=True>Viimeisin versio</cf> ilmoitettu, milloin seloste on viimeksi tarkistettu. Tähän selosteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun julkaisemme palveluja koskevan tarkistetun selosteen. Palvelujen käyttäminen muutosten voimaantulon jälkeen katsotaan tarkistetun selosteen hyväksymiseksi.