Nemzetközi adatvédelmi szabályzat

A LeasePlan elkötelezett amellett, hogy a birtokába kerülő és az általa kezelt és felhasznált személyes adatokat védje. A kapcsolódó szabályzatok és adatbiztonsági gyakorlatok a LeasePlan működésének, vállalatirányításának, felelősségvállalásának és kockázatkezelési folyamatainak szerves részét képezik. Ezért csupán olyan személyes adatokat dolgozunk fel, mely feltétlenül szükséges az adott LeasePlan szolgáltatások (‘Szolgáltatások’) nyújtásához.

A LeasePlan magánélet védelmére vonatkozó ígérete

A személyes adatok feldolgozásának idejétől és módjától függetlenül:

Átláthatóság: Segítjük megérteni, hogy az Ön személyes adatait milyen módon gyűjtjük és használjuk
Adatvédelem mint kiindulási pont: Biztosítjuk, hogy szolgáltatásaink összhangban állnak az adatvédelemmel.
Ellenőrizhetőség: Egyszerű hozzáférést biztosítunk Önnek saját adataihoz, mely segítségével hozzáférhet, módosíthatja vagy törölheti személyes adatait
A LeasePlannél biztonságban van: Az Ön személyes adatait a tőlünk telhető legnagyobb biztonsággal kezeljük; azokat kizárólag akkor továbbítjuk harmadik félnek, amikor az feltétlenül szükséges az adott körülmények között.
Innovatív és tanulékony:Folyamatosan keressük szolgáltatásaink és az adatbiztonság fejlesztésének módjait és minden ezirányú javaslatot és észrevételt szívesen fogadunk.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatbiztonsági gyakorlatokat nemzetközi szinten alkalmazzuk. Kérjük az alábbi linken keresztül tekintse meg az Önre vonatkozó helyi adatvédelmi nyilatkozatot.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Nyliatkozatot annak érdekében, hogy átlássa, hogyan gyűjtjük és használjuk az Ön személyes adatait.

A LeasePlan Adatvédelmi Nyilatkozat letöltéséhez kérjük, kattintson ide.

1. Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya

Jelen Nemzetközi Adatvédelmi Nyilatkozat (“Nyilatkozat”) azon személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatokat tartalmazza, melyekhez a következő forrásokból jutunk hozzá:

I.Weboldal látogatók/felhasználók (“Weboldal látogatók”);
II.Ügyfelek (“Ügyfelek”);
III.Ügyfelek munkavállalói/járművezetői (“Járművezetők”).
IV.Magánlízing ügyfelek (ide tartoznak az egyszemélyes vállalkozások is) (“Magánlízing ügyfelek”)
V.Használt járműveket vásároló magánszemélyek (“Vásárlók”)
VI.Használt járműveket vásárló szakmai partnerek (“Kereskedők”)

(Egyénileg és együttesen a továbbiakban ugyancsak “Ön”)

A különböző jármű és flottalízing, flottaüzemeltetés szolgáltatásaink, illetve járművezetői mobilitást biztosító szolgáltatásaink nyújtása során gyűtjünk és kezelünk személyes adatokat, (részletezve lásd 1. rész (“Szolgáltatások”))

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Nyilatkozat nem vonatkozik az alábbi kapcsolt vállalkozásokra és/vagy szolgáltatásokra:

 • Mobility Mixx B.V.;
 • Euro Insurances DAC mint LeasePlan Insurance vagy más biztosítással kapcsolatos tevékenységek, szolgáltatások; és
 • LeasePlan Bank Hollandiában és Németországban.
  Ezek a szolgáltatások különálló adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartoznak.

Kérjük vegye azt is figyelembe, hogy a telematikai alkalmazáson keresztül történő személyes adatfeldolgozást a vonatkozó Telematikai Adatvédelmi Nyilatkozat szabályozza.

Ügyfelek kötelezettségei
Amennyiben az Ügyfelek (munkáltatók) hozzáférnek a személyes adatokhoz, úgy az Ügyfél (munkáltató) az adatkezelő, aki felel az adatok kezeléséért, feldolgozásáért és felhasználásáért. Jelen Nyilatkozat nem terjed ki az Ügyfelek (munkáltatók) által kezelt és felhasznált személyes adatokra.

2. Kik vagyunk mi

A helyi LeasePlan leányvállalat felel az Ön személyes adatainak kezeléséért (adatkezelő): LeasePlan Hungária Zrt., székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134—146.

Előfordul, hogy a LeasePlan Corporation N.V. és LeasePlan Global B.V. az együttes adatkezelők:

Cím: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Hollandia

A helyi LeasePlan leányvállalat és a LeasePlan Corporation N.V. és LeasePlan Global B.V. a továbbiakban együttesen “LeasePlan” és “mi”.

3. Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz

Mi és a szolgáltatásainkat kínáló partnereink számos módon jutunk hozzá a személyes adatokhoz:

Solgáltatásokon keresztül
Az általunk kezelt személyes adatok legnagyobb része az Önnek, mint járművezetőnek és munkáltatójának – amennyiben Ön vállalati járművet vezet - általunk nyújtott flottaüzemeltetés szolgáltatással kapcsolatban kerül hozzánk. Ez az Ön által lízingelt jármű regisztrációjával kezdődik, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos, Önnel történő kommunikációk során folytatódik, pl. rendszeres javítás és karbantartás szervezése. Akkor is sor kerül adatkezelésre, amikor az Ön járműve véletelenül balesetet szenved; ilyenkor az Ön mobilitásának visszaállítására és a keletkezett károk kezelésére irányul az adatkezelés, vagy amikor Ön közlekedési bírságot kap a lízingelt járművel kapcsolatban. Az alapvető lízingtevékenységünk mellett számos egyéb szolgáltatást is nyújtunk, úgy mint e-mobilitás szolgáltatások, üzemanyagkártyák, rövidtávú járműbérlet és asszisztencia szolgáltatás. Egy másik szolgáltatásunk a járművek értékesítésére vonatkozik: a Carnext, melynek keretében a LeasePlan a használt járműveket értékesíti tovább.

Offline módon
Interneten kívül, azaz offline módon gyűjtünk személyes adatokat, pl. amikor Ön ellátogat egy Carnext experience üzletünkbe, telefonon keresztül ad le megrendelést, vagy felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Egyéb forrásokból
Egyéb forrásokból is hozzájutunk személyes adatokhoz, például:
o Járművezetők munkáltatói, amennyiben Ön vállalati járművet vezet
o Az adott lízingelt járűvel kapcsolatos közlekedési bírságot kezelő hatóságok (pl. rendőrség)
o Független szolgáltató partnereink, akik lízing vagy egyéb szolgáltatást nyújtanak Önnek, úgy mint autókereskedők, karbantartást vagy karosszéria javítást végző műhelyek
o nyilvános adatbázisok
o marketing partnerek, akik megosztják velünk a rendelkezésükre álló adatokat.

Amennyiben Ön összekapcsolja a Szolgáltatások fiókját és a közösségi media fiókját, a közösségi media fiókja megoszt velünk bizonyos adatokat, például az Ön nevét, e-mail címét, fényképét, kapcsolatait és bármilyen egyéb információt, melynek megosztását Ön engedélyezi a két fiók összekapcsolásakor.

Az Ön által megrendelt Szolgáltatások nyújtásához bizonyos személyes adatokra szükségünk van. Amennyiben Ön nem adja meg a szükséges adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk a kért Szolgáltatást nyújtani. Amennyiben a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön más személyek személyes adatait megosztja velünk, illetve szolgáltató partnereinkkel, számunkra azt jelenti, hogy Önnek jogában áll ezt megtenni és felhatalmaz bennünket arra, hogy a megosztott adatokat jelen Nyilatkozattal összhangban használjuk.

4. Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait

4.1 WEBOLDAL LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ ADATOK.

4.2 ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ ADATOK.

4.3 JÁRMŰVEZETŐKRE VONATKOZÓ ADATOK (Ügyfeleink alkalmazottai).

4.4 MAGÁN LÍZING ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ ADATOK

4.5 HASZNÁLT JÁRMŰVEKET VÁSÁRLÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ADATAIRA VONATKOZÓAN

4.6 HASZNÁLT JÁRMŰVEK PROFESSZIONÁLIS VÁSÁRLÓIRA (használtautó kereskedők) VONATKOZÓ ADATOK

5. Adattovábbítás harmadik fél részére

Az egyes céloknál feltüntetett személyes adatok továbbításán túlmenően a következő esetekben továbbítunk személyes adatokat harmadik fél részére:

A LeasePlan csoporton belül a jelen Nyilatkozatban megjejlölt célok esetében.

 • Itt megtalálja a LeasePlan leányvállalatok és helyszínek listáját.

Harmadik partner vagy szolgáltató részére a részünkre nyújtott szolgáltatások elősegítésére.
Annak érdekében, hogy szolgáltatást tudjunk nyújtani az ön számára, gyakran szorosan együttműködünk más szolgáltató partnerekkel, szolgáltatást nyújtó vállalatokkal. A független szolgáltató partnereink segítséget nyújtanak nekünk a lízingszolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtásában, úgy mint autókereskedők, karbantartási szolgáltatást nyújtó partnerek, karosszéria lakatos műhelyek, segélyszolgáltatást nyújtó cégek, de ugyanúgy a bérlést szolgáltató vállalatok és a járművezetői biztonsági programot adminisztráló partnerünk.
A szolgáltató vállalatok üzleti működésünket segítik, például karbantartják az IT rendszereinket és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, és területeinket őrzik, és biztosítják a biztonságos bejutást.

Személyes adatait használjuk és nyilvánosságra hozzuk amennyiben szükséges vagy helyénvaló, különöse abban az esetben, ha erre jogi kötelezettségünk van vagy jogos érdekünk fűződik hozzá:

Vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés.
Ide tartozhatnak az ön lakőhely szerinti országon kívüli jogszabáyok is.

Együttműködés állami és kormányzati hatóságokkal.

 • Beérkező kérésre adott válasz vagy olyan információ átadása, mely véleményünk szerint fontos
 • Ide tartozhatnak az ön lakóhely szerinti országán kívüli hatóságok is.

Együttműködés bűnüldözési szervekkel.

 • Például, amikor egy bűnüldözési szerv megkeresésére, parancsára válaszolunk vagy olyan információt adunk át, mely véleményünk szerint fontos.

Egyéb jogi okokból.

 • Szerződéses feltételeink betartása végett; és
 • A saját és/vagy leányvállalataink, ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy vagyonának védelmében.

Értékesítési vagy üzleti tranzakciókkal kapcsolatban.

 • Jogos érdekünkben áll az ön személyes adatainak nyilvánossá tétele vagy harmadik fél részére történő átadása átszervezés, egyesülés, eladás, vegyesvállalat, kiküldetés, átadás vagy egyéb olyan tranzakció, mely során üzletünk, eszközeink vagy készletünk teljese vagy egy része átrendezésre kerül (ide tartozik a csődeljárás vagy az ehhez hasonló eljárások is). Ilyen harmadik fél lehet például a felvásárló vállalat és az ő tanácsadóik.

6. Személyes adatok nemzetközi továbbít

Szervezetünk és Szolgáltatásaink nemzetközi természete miatt előfordulhat,hogy az ön személyes adatai az ön lakóhelye szerinti országon kívül tároljukés/vagy dolgozzuk fel.
Azokat az Európai GazdaságiTérségen kívüli néhány országot, melyek az EGT szabványai szerint megfelelőadatvédelmet biztosítanak, az Európai Bizottság elismer (az országok teljeslistája ide kattintva elérhető). Azokbanaz esetekben, amikor egy EGT országból történik az adatátadás egy, az EurópaiBizottság által el nem ismert orszgába, megfelelő intézkedéseket kellbevezetnünk, úgy mint a LeasePlan saját Kötelező Vállalati Szabályai vagy egyébszerződéses megállapodások megkötése a harmadik féllel. Ezen intézkedésekmásolatát elkérheti a kapcsolatfelvételi menüponton keresztül.

7. Biztonság és adatmegőrzés

Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét
Szervezetünkön belül keressük azokat az ésszerű szervezeti, technika és adminisztratív intézkedéseket, melyek biztosítják a személyes adatok védelmét.
Sajnálatos módon egyetlen adatátviteli vagy tárolási rendszer nem garantálja a 100%-os biztonságot. Amennyiben jó oka van azt feltételezni, hogy a velünk való kapcsolata már nem biztonságos (például úgy érzi, hogy valamely nálunk karbanartott felhasználói fiókját feltörték), kérjük, azonnal értesítsen bennünket az adott problémáról a jelen Nyilatkozatban leírt elérhetőségeken keresztül.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat
Az ön személyes adatait addig őrizzük, ameddig szükséges, vagy a jelen Nyilatkozatban foglalt célok megengedik és azok összhangban állnak a vonatkozó jogszabállyal.
Az adatmegőrzési időszak meghatározásához a következő feltételeket használjuk:

 • Az önnel fennálló folyamatos kapcsolatunk és az ön számára nyújtott Szolgáltatások idejének hossza (például ameddig ön LeasePlan járművet vezet);
 • Amennyiben létezik olyan jogi kötelezetttség, mely ránk is vonatkozik (például bizonyos jogszabályok arra köteleznek bennünket, hogy az ön tranzakcióihoz kapcsolódó adatokat egy adott időszakig meg kell őrizni, mielőtt törlésre kerülhetnek); vagy
 • a jogi helyzetünkből adódóan az adatok megőrzése tanácsos (úgy mint jogszabályi korlátozások, peres eljárások vagy szabályozó hatóságok nyomozati eljárásai).

8. Gyermekek magánéletének védelme

Szolgáltatásainknem 18 év alatti személyekre irányulnak.

9. Az Ön jogai és elérhetőségeink

Az ön jogai
Amennyiben ön szeretné az általunk kezelt személyes adatait áttekintei, javítani, frissíteni, titkosítani, korlátozni vagy törölni, szeretne az adatok feldolgozása ellen tiltakozni, vagy személyes adatairól elektronikus másolatot szeretne igényelni más vállalatnak történő átadás céljából (az adatok hordozhatóságára való jogot törvény garantálja), kérjük lépjen velünk kapcsolatba a kapcsolatfelvétel nyomtatványon keresztül. Kérését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően foguk megválaszolni.

A kérvényében kérjük a lehető legtisztábban írja le, hogy pontosan melyik személyes adatára vonatkozik a kérése. Az ön védelme érdekében kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozóan tudjuk végrehajtani az ön kérését, melyek az ön kapcsolattartásra használt email címével – melyet a kapcsolatfelvétel nyomtatványon megadott – állnak kapcsolatban, és kérhetjük a személyazonosság igazolását mielőtt kérését végrehajtjuk. Igyekszünk az ön kérésének az ésszerű kivitelezhetőség határain, illetve a jog által meghatározott időkereten belül eleget tenni.

Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos információt megőrizhetünk adatmegőrzés céljából és/vagy olyan tranzakció befejezése végett, mely az adatváltoztatásra vagy törlésre vonatkozó kérést megelőzően már megkezdődött. Előfordulhatnak olyan visszamaradt információk az adatbázisainkban és egyéb fejlegyzésekben, melyek nem kerülnek törlésre.

Kérdése van?
Amennyiben a jelen Nyilatkozatot illetően kérdése vagy panasza van, kérjük keressen fel bennünket a kapcsolatfelvételi nyomtatványon keresztül.
Mivel az emailes kommunikáció nem mindig biztonságos, kérjük emailjeiben ne küldjön érzékeny információt.
Az EGT-vel kapcsolatos további információ

Ön még szintén:

 • kapcsolatba léphet a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az Adatvédelmi Biztossal (Data Protection Officer “DPO”): LeasePlan Corporation N.V.,. adatvédelmi biztos: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Hollandia
 • panaszt nyújthat be az ön országa vagy régiója szerinti adatvédelmi hatósághoz, ahol a vonatkozó adatvédelmi törvények feltételezett megsértése bekövetkezett. Adatvédelmi hatóságok listája elérhető itt.

10. Jelen Adatbiztonsági nyilatkozat módosítása

Jelen Nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk. Kérjük, figyelje az „utolsó módosítás” jelzést az oldal tetején, mely mutatja a Nyilatkozat utolsó változtatását. Jelen Nyilatkozat bármely módosítása akkor lép hatályba, mikor közzétesszük a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Nyilatkozatot. Amennyiben ön Szolgáltatásainkat továbbra is használja, ön elfogadja a módosított Nyilatkozat tartalmát.