Generelt

Vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen (heretter referert til som "Ansvarsfraskrivelse") gjelder for denne nettsiden (www.leaseplan.com/nb-no) av LeasePlan Norge AS, Brynsengveien 10, 0667 Oslo (LeasePlan Norge AS). Vennligst les denne ansvarsfraskrivelsen nøye.

Ved å besøke dette nettstedet og/eller ved å bruke informasjonen som gis på eller via dette nettstedet samtykker du i å være bundet av denne ansvarsfraskrivelsen. I tilfelle konflikt mellom vilkårene og betingelsene for spesifikke produkter og tjenester og denne ansvarsfraskrivelsen, skal vilkårene som er spesifikke for slike produkter og tjenester komme foran.

Bruk av dette nettstedet

Opplysningene som gis på eller via dette nettstedet bør ikke brukes som erstatning for noen form for råd. Beslutninger basert på denne informasjonen er for din egen regning og risiko. Selv om LeasePlan Norge AS forsøker å gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon som er innhentet fra kilder som anses som pålitelige, gir LeasePlan Norge AS ingen garantier, uttrykt eller underforstått, om hvorvidt informasjonen som gis på eller via dette webområdet er nøyaktig, fullstendig eller up-to-date.

LeasePlan Norge AS kontrollerer og vedlikeholder dette nettstedet fra Norge, og gir ingen garanti for at informasjonen som gis på eller via dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder. Hvis du bruker dette nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover.

LeasePlan Norge AS kan ikke representere eller garantere at denne nettsiden fungerer uten feil eller avbrudd.

Bruk av dette nettstedet som kan hindre bruk av andre internett-brukere, og som kan skade / true funksjonen av dette nettstedet og/eller påvirke den informasjonen som gis på eller via dette nettstedet eller den underliggende programvaren, er ikke tillatt.

Tredjeparts informasjon, produkter og tjenester

Der LeasePlan Norge AS viser hypertekstlinker til tredjeparts nettsteder, er slike linker ikke en anbefaling av LeasePlan Norge AS på produkter eller tjenester som gis på eller via slike nettsteder. Bruken av slike koblinger er helt på egen risiko og LeasePlan Norge AS påtar seg intet ansvar for innholdet, bruk eller tilgjengelighet av slike nettsteder. LeasePlan Norge AS har ikke verifisert sannheten, nøyaktigheten, rimeligheten, påliteligheten og fullstendigheten av innholdet på slike nettsteder.

Opphavsrett

LeasePlan Norge AS, eller den relevante eier, beholder alle rettigheter (inkludert copyrights, varemerker, patenter samt eventuelle andre immaterielle rettigheter) i forhold til all informasjon som gis på eller via dette nettstedet (inkludert alle tekster, grafikk og logoer). Du kan ikke kopiere, laste ned, publisere, distribuere eller reprodusere noe av informasjonen på dette nettstedet i noen form uten skriftlig samtykke fra LeasePlan Norge AS eller riktig samtykke av eieren. Men du kan skrive ut og/eller laste ned informasjonen som finnes på dette nettstedet for din egen personlige bruk.

Kommunikasjon Online

Meldinger som du sender til LeasePlan Norge AS via e-post kan være usikret. LeasePlan Norge AS anbefaler at du ikke sender konfidensiell informasjon til LeasePlan Norge AS via e-post. Hvis du velger å sende noen meldinger til LeasePlan Norge AS via e-post, godtar du risikoen for at de kan bli fanget, misbrukt og modifisert av en tredjepart.

Utelukkelse av ansvar

Verken LeasePlan Norge AS eller noen av dets agenter eller underleverandører skal være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige skader, følgeskader eller eksemplariske skader, herunder tapt fortjeneste (selv om LeasePlan Norge AS er underrettet om muligheten for dette) som oppstår på noen måte fra, inkludert men ikke begrenset til (i) eventuelle defekter, virus og andre feil forårsaket til alt utstyr og annen programvare i forbindelse med tilgang eller bruk av dette nettstedet, (ii) informasjonen som gis på eller via dette nettstedet, ( iii) oppfanging, endring eller misbruk av informasjonen som overføres til LeasePlan Norge AS eller overføres til deg, (iv) fungerende eller ikke-tilgjengelighet av dette nettstedet, (v) misbruk av dette nettstedet, (vi) tap av data , (vii) nedlasting eller bruk av programvare er gjort tilgjengelig av dette nettstedet, eller (viii) krav fra tredjepart i forbindelse med bruk av dette nettstedet. Utelukkelse av ansvar er også laget til fordel for styremedlemmer og ansatte i LeasePlan Norge AS.

Gjeldende lov

Denne nettsiden og dens ansvarsfraskrivelse skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen skal sendes til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

I tilfelle et avvik eller forskjell i tolking mellom ulike språkversjoner av denne ansvarsfraskrivelsen, skal den norske språkversjonen gjelde.

Endringer

LeasePlan Norge AS forbeholder seg retten til å endre informasjonen som gis på eller via dette nettstedet, herunder vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen, når som helst og uten forvarsel. Det anbefales at du gjennom informasjonen som gis på eller via dette nettstedet, herunder vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen, periodevis for endringer.