Dine data, dine valg

Etter innføringen av GDPR har du rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du har behov for innsyn, kan du sende en e-post til CarNext Privacy Office på privacy@carnext.com. I e-posten, vennligst oppgi ditt fornavn, etternavn, indiker om du er en kunde eller ansatt av CarNext. I tillegg må du fortelle hvilket av de følgende temaene din henvendelse handler om.

 • Innsyn I data

 • Oppdatering eller endre mine data

 • Slette mine data

 • Reservasjon/innsigelser

 • Dataportabilitet ta med deg personopplysningene dine

 • Begrenset behandling

 • Vurdering av automatiserte beslutninger

 • Trekke tilbake samtykke

 • Send en klage

 • Kontakt DPO

 • Annet (vennligst spesifiser)

Takk for at du velger CarNext!