Etter innføringen av GDPR har du rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du har behov for innsyn, kan du sende en e-post til CarNext Privacy Office på privacy@carnext.com. I e-posten, vennligst oppgi ditt fornavn, etternavn, indiker om du er en kunde eller ansatt av CarNext.com. I tillegg må du fortelle hvilket av de følgende temaene din henvendelse handler om.

 • Innsyn I data
 • Oppdatering eller endre mine data
 • Slette mine data
 • Reservasjon/innsigelser
 • Dataportabilitet — ta med deg personopplysningene dine
 • Begrenset behandling
 • Vurdering av automatiserte beslutninger
 • Trekke tilbake samtykke
 • Send en klage
 • Kontakt DPO
 • Annet (vennligst spesifiser)

Takk for at du velger CarNext.com!