Carnext.com Personvernerklæring

Siste revisjon: 15. Mars 2021

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysninger vi innhenter og behandler. Når du besøker en CarNext.com nettside, bestiller våre produkter eller ber om våre tjenester, gjelder denne CarNext,com Personvernerklæring. Nedenfor finner du oversikt over innholdet i denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er CarNext.com NL B.V., lokalisert i Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam og CarNext.com NO A, Brynsengveien 10, 0667 Oslo, Norway (samlet betegnet nedenfor som “vi “oss” “vår” eller “CarNext.com”).

Bruk av personopplysninger

Under gir vi en beskrivelse av personopplysninger vi benytter, for hvilke formål og det rettslige grunnlaget.

Nettsidebesøk

Når du besøker nettsiden CarNext.com, benytter vi informasjon om din aktivitet på nettsiden og samspillet med oss som er nødvendig for at vi skal kunne gi deg de tjenester du etterspør. I tillegg samler og analyserer vi denne informasjon for å forhindre svindel og å måle kvaliteten og effekten av vår nettside, produkter og tjenester. Med ditt samtykke vil vi også kunne bruke denne informasjonen til å gi deg bedre service når du kontakter oss eller vise deg reklame basert på dine personlige preferanser på nettsiden CarNext.com, eller via en av våre annonsepartnere på en tredjeparts nettside som du kanskje besøker. Med ditt samtykke vil vi også benytte denne informasjonen til å sende deg nyhetsbrev basert på dine preferanser. For disse formål benytter CarNext.com nettsiden informasjonskapsler og lignende teknologi. Vennligst se våre retningslinjer om informasjonskapsler for ytterligere informasjon.

Anmodning om informasjon

Når du ber om informasjon via nettsiden CarNext.com, bruker vi ditt navn, telefonnummer og e-postadresse samt informasjon om innholdet i din henvendelse for å kommunisere med deg, besvare dine spørsmål og/eller etterkomme din forespørsel.

Avtalebooking

Når du booker en avtale i en av våre CarNext.com Experience butikker, bruker vi ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og ønsket avtaledato, for å kommunisere med deg og inngå en avtale.

Kjøp av bil

Hvis du kjøper en bil via eller fra oss (on-line eller i en av våre butikker), registrer vi ditt navn, tittel, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om bilkjøp, eventuelle kjøp av tilbehør/tilleggsutstyr eller -tjenester, betalingsinformasjon, all informasjon som er nødvendig for å tilby tilleggstjenester og informasjon om innbyttebil hvis relevant. Denne informasjonen er nødvending for å inngå avtale med deg, for å overføre og levere bilen og eventuell innbyttebil, for å tilby den forespurte tilleggstjenesten, for å fakturere og behandle betalingen, for å kommunisere med deg og yte kundeservice. Vi vil også behandle og oppbevare ditt fødselsnummer for å overføre og underrette myndighetene om overføringen av den kjøpte bilen og innbyttebilen hvis relevant.

Siden CarNext.com har leverandører som er rettslig forpliktet til å gjennomføre tiltak for å forhindre hvitvasking, sanksjoner og terrorfinansiering, er det et vilkår i våre salgskontrakter at vi utfører en due diligence av våre kontraktsparter. For å gjennomføre en slik undersøkelse, vil navnet ditt, adressen din og fødselsdatoen din deles med LexisNexis som vil gi oss resultatet av undersøkelsen som er uført for vår gjennomgang. For mer informasjon, vennligst gå til LexisNexis nettside og vårt punkt om kontakt nedenfor.

Finansiering

Hvis du ønsker å finansiere ditt bilkjøp, vil vi registrere ditt navn, tittel, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, finansieringsbeløp, kilde for nedbetaling, forsikringsselskap, for å kunne sende en forespørsel om å tilby finansiering til vår finansieringsparter Santander. Vår finansieringspartner vil utføre en kredittsjekk og rapportere eller på annen måte gjøre tilgjengelig kredittinformasjon til Gjeldsregisteret dersom det gis usikret kreditt. Vennligst se Santander.no/personvern for mer informasjon om deres personvernerklæring.

Leasing

Hvis du velger å lease en bil, vil vi behandle ditt navn, tittel, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer. Vi vil dele denne informasjonen med vår leasing partner som vil vurdere din søknad og gi deg et leasingtilbud. Som en del av vurderingen, vil det bli foretatt en kredittsjekk. Din leasingavtale vil bli registrert i Løsøreregisteret.

Påmelding Nyhetsbrev

Hvis du melder deg på våre nyhetsbrev, vil vi benytte din e-postadresse til å sende oppdateringer om våre produkter og tjenester, spesielle tilbud, undersøkelser eller arrangementer. Vi vil tilpasse innholdet i nyhetsbrev i samsvar med dine personlige preferanser, som vi baserer på dine personopplysninger og kjøpshistorikk. Du vil for eksempel ikke motta tilbud på en bil du nettopp har kjøpt. Vi vil kombinere denne informasjonen med informasjon om din navigasjon på vår nettside hvis du, etter ditt besøk på nettsiden CarNext.com, samtykker til dette. Vi vil for eksempel ha mulighet til å gi deg et bedre tilbud når vi vet hvilken bil du har sett etter.

Hvis du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev på e-post, kan du melde deg av våre nyhetsbrev ved benytte linken i bunnen av hver e-post eller ved å sende e-post til privacy@carnext.com.

Vi kan også sende deg nyhetsbrev om våre produkter og tjenester per post. Ønsker du ikke å motta slike nyhetsbrev, vennligst kontakt oss gjennom privacy@carnext.com.

Forbedring av vår produkter og tjenester

Vi bruker informasjon om din aktivitet på CarNext.com nettsiden, kjøp, forespørsler, deltakelse i nettundersøkelser, og andre interaksjoner med oss på aggregert nivå for å forbedre innholdet på vår nettside, våre produkter og tjenester.

Rettslig grunnlag

Det viktigste rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er at dette er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale mellom deg og CarNext.com, for eksempel hvis du kjøper en bil, ber om viss informasjon eller legger inn en bestilling på våre tjenester. I noen tilfeller kan behandlingen være nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, for eksempel plikt til å behandle visse data for overføring eller registrering av bil og for å føre nøyaktige regnskap og poster for økonomiske eller skattemessige formål. I visse tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke, for eksempel hvis du har meldt deg på våre nyhetsbrev eller tilpasset markedsføring på grunnlag av informasjonskapsler. Videre har CarNext.com en berettiget interesse i å forhindre svindel og å forbedre innholdet på nettstedet, dets produkter og tjenester i henhold til en analyse av din aktivitet på nettsiden, kjøp og interaksjon med oss.

Tredjeparters bruk av personopplysninger

CarNext.com deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, unntatt: Dersom du har samtykket til det; Dersom vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å dele informasjon med skattemyndigheter, statlige institusjoner eller tredjeparter; Når vi handler på din forespørsel, oppfyller din kontrakt med oss eller utfører din ordre, til CarNext.com selskaper eller til tredjeparts leverandører, service-, betalings- eller vare-leverandører; I tilfellet en transaksjon for finansiering av vår virksomhet, fusjon eller kjøp av CarNext.com eller (deler av) dets eiendeler av en tredjepart; I tilfellet rettslige krav, rettslige prosesser eller som en del av en juridisk, personvern og datasikkerhet, risiko eller finansiell revisjon; For å gjennomføre kredittsjekker eller kontraktsmotparts due diligence undersøkelser innenfor de ovennevnte formålene; Til parter som opptrer som databehandlere på våre vegne, for eksempel IT-leverandører eller nettskyleverandører.

Overføring av personopplysninger utenfor EØS

Innenfor de ovennevnte formål for CarNext.coms behandling av personopplysninger, kan dine personopplysninger overføres til CarNext.com selskaper og databehandlere utenfor EØS. Disse landene har ikke regler med tilsvarende personvernbeskyttelse som gjeldende personvernregler i EØS. Vi har imidlertid sikret at dine personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet gjennom bruk av bindende virksomhetsregler (Binding Corporate Rules ) standard personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses) og andre nødvendige garantier. Mer informasjon om disse nødvendige garantier kan mottas ved å sende henvendelse til privacy@carnext.com.

Lagringstid

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for det formålet disse opprinnelig ble innhentet eller behandlet for eller for andre sekundære formål. Ingen personopplysninger vil bli oppbevart lenger enn hva som er påkrevd av EUs personvernforordning eller nasjonale lover, som finansielle og skatterettslige forpliktelser. Hvis du bestiller varer av oss, vil vi oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvending for oppfylle våre garantiforpliktelser under den gjeldende perioden. Hvis du har valgt å motta nyhetsbrev fra oss, er din personlige profil basert på de 5 foregående årene. Oppbevaringsperioden av informasjonskapsler finner du her.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger, og til å be om retting eller korrigering eller å begrense behandlingen. Du har også rett til å be om en elektronisk kopi av dine personopplysninger og overføre disse til et annet sted. I de tilfeller behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke. Du kan videre alltid motsette deg at dine personopplysninger blir brukt til direkte markedsføringsformål, inkludert oppretting av personprofiler i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev og reklame. Du har også rett til å motsette deg enhver behandling i forbindelse med berettigede formål grunnet dine personlige forhold.

Kontakt

Ved spørsmål i forbindelse ovennevnte rettigheter kan du kontakte oss ved å benytte privacy@carnext.com. CarNext.com sitt personvernombud kan kontaktes via privacy@carnext.com. I forespørselen ber vi deg vennligst om å spesifisere hva slags personopplysninger forespørselen gjelder og spesifiserer hva behandlingen gjelder. Vi kan be om ytterligere informasjon for å fastslå din identitet.

For å endre innstillinger for informasjonskapslene, klikk her. Endring av innstillinger for informasjonskapsler vil ikke påvirke innhentet informasjon før slik endring.

Du kan også til enhver tid sende klage til Datatilsynet.

Endringer i denne personvernerklæringen

CarNext.com forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen. Sørg for at du alltid er kjent med gjeldende versjon av denne personvernerklæringen. Vi vil informere deg om viktige endringer i god tid.