Voorwaarden 14 dagen bedenktermijn

Leestijd: 4 minuten

A. Koper mag de koop van de Occasion binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken (herroepen). Koper hoeft daarvoor geen reden op te geven. Retourkosten komen voor rekening van Koper.

B. Koper kan de koop herroepen door middel van het modelformulier. Koper kan het ingevulde formulier dan per e-mail zenden aan support.nl@carnext.com. Koper kan ook gewoon een e-mail sturen naar dat adres, waarin Koper heel duidelijk aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

C. Binnen 14 dagen nadat Koper de koop ongedaan heeft gemaakt, brengt Koper de Occasion op een werkdag terug naar een CarNext vestiging in Nederland. Koper en CarNext maken daarvoor dan een afspraak.

D. Koper mag de Occasion vanzelfsprekend uitproberen. Daarvoor mag Koper maximaal 500 kilometer met de Occasion rijden. Als de Occasion tussen aflevering aan Koper en retourkomst bij CarNext meer kilometers heeft gereden, betaalt Koper aan CarNext de volgende waardevermindering:

(i) Heeft de Occasion bij terugkomst meer dan 500 kilometer gereden, dan vergoedt Koper aan CarNext een vast bedrag van 0,25 per kilometer die is gereden vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus 150 poets- en schoonmaakkosten.

(ii) Als de Occasion bij terugkomst meer dan 1000 kilometer heeft gereden, dan vergoedt Koper aan CarNext een vast bedrag van 0,25 per kilometer die is gereden vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus 150 poets- en schoonmaakkosten.

E. De Occasion moet zich bij de teruggave nog in exact dezelfde staat bevinden als bij aflevering (met uitzondering van het kilometrage). Daarmee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen extra schades aan exterieur en interieur. Als dat niet gebeurt, betaalt Koper de waardevermindering aan CarNext.


F. Als de Occasion bij teruggave minder brandstof bevat dan bij de aflevering, betaalt Koper aan CarNext het verschil.

G. Koper krijgt ook andere aangekochte diensten (bijvoorbeeld: een onderhoudspakket) terugbetaald bij teruggave.


H. Nadat CarNext de herroepingsmededeling heeft ontvangen van Koper en Koper de Occasion heeft ingeleverd in overeenstemming met de voorwaarden in dit artikel, krijgt Koper het door hem/haar betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug van CarNext. Terugbetaling vindt dan plaats op de bankrekening van Koper en daarvoor levert Koper bij CarNext een kopie aan van zijn/haar bankpas.

I. Koper zegt zelf alle verzekeringen voor de Occasion op.

J. Als Koper de Occasion heeft gefinancierd bij een derde, handelt Koper die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. Koper draagt de Occasion weer aan CarNext over zonder dat iemand anders een recht heeft op die Occasion. Als CarNext daarom vraagt, levert Koper daar bewijs van.

K. Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Occasion in het bezit van Koper was.

L. Indien Koper bedragen aan CarNext verschuldigd is, mag CarNext die verrekenen met bedragen die Koper van CarNext terugkrijgt.

Download hier het modelformulier voor ontbinding / herroeping.