Wereldwijde Privacyverklaring

LeasePlan zet zich in voor de bescherming van de privacy van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Daarom zijn de methoden voor privacy- en gegevensbescherming, conform de geldende wet- en regelgeving, onderdeel van LeasePlans diensten, onderneming, verantwoordingsplicht en risicomanagement geworden. Wij verwerken dergelijke persoonsgegevens daarom uitsluitend zoals dat noodzakelijk is voor het leveren van de relevante diensten van LeasePlan ('Diensten').

LeasePlan Privacybeloften

Ongeacht wanneer en hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken:

 • Transparant: we helpen je te begrijpen hoe jouw gegevens worden verzameld en gebruikt.
 • Privacy als uitgangspunt: we zorgen ervoor dat onze diensten privacyvriendelijk zijn.
 • Controle: we bieden je een makkelijke manier om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Veilig met LeasePlan: we beschermen jouw gegevens zo goed mogelijk en persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dat noodzakelijk is en onder passende voorwaarden.
 • Innovatief en reactief: we blijven manieren bedenken hoe we onze diensten en jouw privacy kunnen verbeteren en staan open voor alle suggesties en klachten.

Deze privacyverklaring informeert je over onze privacyprocedures zoals wij die wereldwijd toepassen. Wij verzoeken je onderstaande link te gebruiken om een lokale versie van deze wereldwijde privacyverklaring te bekijken.

Wij verzoeken je deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Kader van deze Privacyverklaring

Deze Wereldwijde Privacyverklaring (‘Verklaring') beschrijft onze methoden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen van:

I. Websitebezoekers/-gebruikers (‘Websitebezoekers’)
II. Zakelijke Klanten (‘Klanten’)
III. Medewerkers/bestuurders van klanten (‘Bestuurders’)
IV. Private Lease klanten (inclusief eenmanszaken) (‘Private Lease Klanten‘)
V. Particuliere kopers van gebruikte voertuigen (Kopers’)
VI. Zakelijke kopers van gebruikte voertuigen ('Handelaren’)

(Individueel en gezamenlijk ook ‘je’, ‘jou’ of ‘jij’ genoemd)

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens voor onze verschillende diensten voor auto- en wagenparkleasing, beheer, en chauffeursmobiliteit, zoals nader beschreven in Hoofdstuk 1 ('Diensten').

Wij wijzen je erop dat deze Verklaring niet van toepassing is op de volgende dochtermaatschappijen en/of diensten:

Op deze diensten zijn afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing. Ook wijzen wij je erop dat elke verwerking van jouw persoonsgegevens via onze telematicadiensten zal plaatsvinden conform de toepasselijke Privacyverklaring voor Telematica.

Verantwoordelijkheden van Zakelijke Klanten
Voor zover Klanten (werkgevers) toegang tot persoonsgegevens hebben, is de Klant (werkgever) als gegevensbeheerder verantwoordelijk voor het verwerken en gebruiken ervan. Deze verklaring is niet van toepassing op het verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Klanten (werkgevers).

2. Wie wij zijn

LeasePlanNederland NV isde onderneming die verantwoordelijk is voor het verwerken en gebruiken van jouwpersoonsgegevens (gegevensbeheerder):

Adres:
P.J. Oudweg4
1314 CH
Almere, Nederland

Soms zijnLeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V. gezamenlijk beheerder:

Adres:
GustavMahlerlaan 360
1082 ME
Amsterdam, Nederland,

De relevantelokale LeasePlan-entiteiten en LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V.,worden hierna ‘LeasePlan’ en 'wij’ of 'we’ genoemd.

3. Hoe we jouw gegevens verzamelen

Wij en onze dienstverleners verzamelen persoonsgegevens op een aantal manieren, waaronder:

Via de Diensten
De meeste van de gegevens die we verwerken hebben betrekking op de diensten voor voertuigbeheer die we aan jou leveren als de bestuurder en aan jouw werkgever wanneer je een bedrijfsauto hebt. Dit begint bij de registratie van jouw geleasete voertuig, en wordt voortgezet wanneer we met je communiceren over onze diensten, bijvoorbeeld voor het afspreken van periodiek onderhoud en reparaties. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken wanneer jouw voertuig onopzettelijk bij een ongeval is betrokken, om ervoor te zorgen dat we mobiliteit herstellen en alle schade afhandelen, of wanneer wij de ontvanger van verkeersboetes met betrekking tot jouw geleasete voertuig zijn. Behalve onze kern-leasing activiteiten leveren wij ook een aantal andere gerelateerde diensten, zoals e-mobiliteitsdiensten, tankpasdiensten, autoverhuurdiensten en pechhulp. Een andere dienst die wij leveren heeft betrekking op remarketing van auto's, Carnext, verkoop van gebruikte LeasePlan-voertuigen.

Offline
We verzamelen ook offline persoonsgegevens over jou, bijvoorbeeld wanneer je onze Carnext Experience Stores bezoekt, telefonisch een order plaatst of contact met onze klantenservice opneemt.

Uit andere bronnen
We ontvangen jouw persoonsgegevens ook uit andere bronnen, bijvoorbeeld

 • Werkgevers van Bestuurders, wanneer je een auto van de zaak hebt
 • De relevante autoriteit (bijvoorbeeld politie), wanneer wij de ontvanger zijn van verkeersboetes voor jouw geleasete voertuig
 • Zijn van onze onafhankelijke servicepartners die ons assisteren bij het leveren van onze lease- en andere diensten, waaronder autodealers, leveranciers van auto-onderhoud, reparatiewerkplaatsen
 • Publiek toegankelijke databases
 • Gezamenlijke marketingpartners, wanneer deze informatie met ons delen

Als je jouw social media-account aan je serviceaccount koppelt, zul je bepaalde persoonsgegevens uit je social media-account met ons delen, bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, foto, lijst van sociale-mediacontacten, en alle andere informatie die jij voor ons toegankelijk maakt wanneer je je social media-account aan jouw serviceaccount koppelt.

We moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde Diensten aan je te kunnen leveren. Als je de gevraagde informatie niet verschaft, kunnen wij de Diensten mogelijk niet leveren. Als je enige persoonsgegevens over andere personen aan ons of onze dienstverleners met betrekking tot de Diensten bekend maakt, geef je daarmee aan dat je daartoe bevoegd bent en dat jij ons toestemming voor het gebruiken van de informatie conform deze verklaring.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens

4.1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT WEBSITEBEZOEKERS

4.2 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KLANTEN

4.3 GEGEVENS OVER BESTUURDERS (WERKNEMERS VAN ONZE KLANTEN)

4.4 GEGEVENS OVER PRIVATE LEASE KLANTEN

4.5 GEGEVENS OVER PARTICULIERE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S

4.6 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S (HANDELAREN)

5. Delen van gegevens met derde partijen

Behalve wat voor elk bovenstaand doel wordt aangegeven over het delen van persoonsgegevens, kunnen we ook persoonsgegevens delen:

 • Binnen de LeasePlan-groep voor de in deze verklaring beschreven doeleinden.
  • Je kunt de lijst en locatie van onze LeasePlan-entiteiten hier raadplegen.
 • Aan onze externe servicepartners en leveranciers, om de diensten die zij aan ons leveren mogelijk te maken.
  Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, werken we vaak nauw samen met servicepartners en dienstverleners. Onze onafhankelijke servicepartners assisteren ons bij het leveren van onze lease- en andere diensten, waaronder autodealers, leveranciers van auto-onderhoud, reparatiewerkplaatsen, pechhulpdiensten, maar ook verhuurbedrijven, en degenen die onze rijveiligheidsprogramma's geven.

Dienstverleners zijn bedrijven die wij inschakelen en die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld ons helpen bij het onderhoud van ons IT-netwerk en daaraan verbonden infrastructuur, en veiligheids- en toegangsbewaking van onze bedrijfsterreinen.

Ook gebruiken en delen we jouw persoonsgegevens zoals vereist of passend, met name wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of daarbij een gerechtvaardigd belang in hebben:

 • Om toepasselijke wetten en voorschriften na te leven.
  • Dit kunnen ook wetten buiten het land waarin jij woont zijn.
 • Om samen te werken met overheids- en/of regeringsinstanties.
  • Om op een verzoek te reageren of om informatie te verschaffen waarvan wij geloven dat deze belangrijk is
  • Dit kunnen ook instanties buiten het land waarin jij woont zijn.
 • Om met politie en justitie samen te werken.
  • Wanneer wij bijvoorbeeld aan verzoeken en bevelen van politie en justitie voldoen of informatie verschaffen waarvan wij geloven dat deze belangrijk is.
 • Om andere wettelijke redenen.
  • Om onze voorwaarden af te dwingen; en
  • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen, en/of die van onze dochtermaatschappijen, van jou of van anderen.
 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang in het openbaar maken of overdragen van jouw persoonsgegevens aan een derde partij bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of anderszins verschaffen van alle of enige een faillissementsprocedure of vergelijkbare procedures). Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld ook een verwervende entiteit en zijn adviseurs zijn.

6. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

Vanwege het wereldwijde karakter van onze organisatie en diensten kunnen jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en/of bewerkt in een land anders dan het land waarin jij woont.

De Europese Commissie is van mening dat bepaalde niet-EER-landen volgens de EER-normen een toereikend niveau van gegevensbescherming bieden (er is een volledige lijst van deze landen beschikbaar. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, zoals door LeasePlans eigen bindende bedrijfsvoorschriften of door contractuele overeenkomsten, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen met het contactformulier.

7. Veiligheid en opslag

 • Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
  We streven naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas bestaat er geen overdrachts- of opslagsysteem dat gegarandeerd 100% veilig is. Als je een reden hebt om te geloven dat jouw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als je vermoedt dat de veiligheid van een account die je bij ons hebt, gesaboteerd is), meld het probleem dan direct aan ons door contact met ons op te nemen via de in deze verklaring gegeven Contactgegevens.
 • Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens
  We zullen jouw persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze verklaring beschreven doelen en krachtens het toepasselijk recht.
  Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:
  • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een LeasePlan-voertuig gebruikt).
  • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
  • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties.

8. Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

9. Je rechten en contact met ons opnemen

Jouw rechten
Indien jij je door ons verwerkte persoonlijke gegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, onderdrukken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kunt je contact met ons opnemen via contactformulier. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen zoals je dat in het contactformulier hebt opgegeven, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.
Wij wijzen je erop dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere gegevensdragers achterblijft, die niet zal worden verwijderd.

Vragen?
Wij verzoeken je bij eventuele vragen of klachten of deze verklaring via het contactformulier contact met ons op te nemen]
Omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is, verzoeken we je in je e-mails aan ons geen gevoelige informatie op te nemen.
Aanvullende informatie over de EER

Je kunt ook:

 • contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de Data Protection Officer (DPO), via het contactformulier or via: LeasePlan Corporation N.V., t.a.v. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland;
 • een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijk recht inzake gegevensbescherming plaatsvindt. Er is een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten beschikbaar.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze verklaring wijzigen. In de 'Laatst bijgewerkt' legenda bovenaan deze pagina zie je wanneer deze Verklaring voor het laatst is herzien. Wijzigingen in deze Verklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring over de diensten publiceren. Je gebruik van de Dienst na deze wijzigingen betekent dat je de herziene Verklaring accepteert.