14 dniowe prawo zwrotu zakupionego samochodu

CarNext.com oferuje wszystkim swoim Klientom 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu samochodu bez podawania przyczyny.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2018 r.

**A. **Klient może zwrócić samochód w terminie 14 dni od dnia wydania, pod warunkiem, że:

  • Samochód w okresie pomiędzy jego wydaniem Klientowi a skorzystaniem przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy nie został uszkodzony, nie brał udziału w żadnym zdarzeniu komunikacyjnym, powodującym powstanie po stronie Klienta odpowiedzialności cywilnej,

  • Klient nie przejechał nim więcej niż 200 km.

  • Klient w terminie jak wyżej zwróci Samochód w miejscu, w którym go odebrał od LeasePlan. W takiej sytuacji Strony sporządzą stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik do umowy sprzedaży. Wraz ze zwrotem Samochodu Klient zwróci LeasePlan dowód rejestracyjny samochodu, kartę pojazdu, kluczyki i polisę OC.

**B. **CarNext.com zwróci Kupującemu cenę samochodu w pełnej wysokości w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.