Politica de returnare a banilor in 14 zile

LeasePlan oferă tuturor clienților (cu excepția dealerilor revânzători) o politică de returnare in 14 zile si maxim 200 kilometri parcurși a autovehiculelor achiziționate. Veți beneficia de paisprezece (14) zile si maxim 200 (două sute) kilometri parcurși pentru a anula achiziția autovehiculelor, dacă doriți, fără niciun motiv.

Actualizare 19noiembrie 2018

LeasePlan oferă tuturor clienților (cu excepția dealerilor revânzători) o politică de returnare in 14 zile si maxim 200 kilometri parcurși a autovehiculelor achiziționate. Veți beneficia de paisprezece (14) zile si maxim 200 (două sute) kilometri parcurși pentru a anula achiziția autovehiculelor, dacă doriți, fără niciun motiv. Perioada de anulare începe în ziua următoare datei livrării autovehiculului către dvs. și se termină la 14 zile de la această dată, cu excepția cazului în care această dată este o sărbătoare legala sau o zi de sâmbătă sau duminică, caz în care se va trece la următoarea zi lucrătoare. Comunicarea cu privire la exercitarea acestui drept trebuie furnizată prin e-mail la remarketing@leaseplan.ro și se supune următoarelor condiții:

A. Returnați autovehiculele (inclusiv accesoriile) într-o stare identica cu aceea din momentul livrării. Vom verifica Bunurile în momentul returnării și ne rezervăm dreptul, în totalitate la discreția noastră, să vă debităm orice sumă necesară pentru readucerea bunurilor la starea lor de la momentul livrării.

B. Toate autovehiculele nereturnate la adresa de unde au fost ridicate vor face obiectul unei taxe de colectare care să reflecte costurile de colectare de la locul unde se află vehiculul la adresa noastră de expediere, după cum urmează:
50 EUR in București
300 EUR in afara Bucureștiului
Gratuit daca returnarea se face de către dvs. la sediul CarNext.
Aceste taxe vor fi, de asemenea, supuse TVA-ului.

C. Toate documentele furnizate împreună cu autovehiculele la momentul livrării trebuie returnate în același timp cu acestea. Ne rezervăm dreptul de a vă taxa orice costuri suportate de noi pentru a înlocui documentația ne-returnată.

D. In cel mult 14 zile de la notificarea dvs. de anulare, vom stabili in scris, de comun acord, locul, data și ora pentru colectarea autovehiculelor. Dacă nu reușiți să returnați autovehiculele la ora convenită, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de întâlnire nereușită.


Enlish version:

Last updated: 19th November 2018


LeasePlan offer to all retail customers (excluding trade customers) a 14 day and maximum 200 km cancellation policy on the purchase of Your Goods. You will have the benefit of fourteen (14) days and maximum 200 (two-hundred) km to cancel the purchase of the Goods, if You wish, without any reason. The cancellation period starts the day after the day the Goods were delivered to You and finishes 14 days after this date, unless that date is a Saturday, Sunday or Legal Holiday in which case it will move to the next working day. Notice to exercise this right should be provided by email to remarketing@leaseplan.ro and is subject to the following conditions:


A. You return the Goods in a condition corresponding with that at the time of delivery. We will inspect the Goods at the time of return and We reserve the right, entirely at Our own discretion, to charge You any amounts required to return the goods to their condition at the time of delivery.

B. All vehicles returned will be subject to a collection fee that will reflect our costs of collection from the place where the vehicle is located to Our dispatch address as follows:
50 EUR in București
300 EUR outside București
Free if You return the vehicle to CarNext showroom.
These charges will also be subject to VAT.

C. All documentation provided with the Goods at time of delivery must be returned at the same time as the Goods. We reserve the right to charge You any costs incurred by Us to replace non-returned documentation.

D. An agreed location, date and time for collection of the Goods will be made in writing between You and Us which will be no more than 14 days from the notification by You of the cancellation. If You fail to return the Goods at the agreed time, We reserve the right to charge a Failed Appointment Charge.