Politica de returnare a banilor in 14 zile

Actualizare 19 noiembrie 2018

LeasePlan oferătuturor clienților (cu excepția dealerilor revânzători) o politică de returnarein 14 zile si maxim 200 kilometri parcurși a autovehiculelor achiziționate.Veți beneficia de paisprezece (14) zile si maxim 200 (două sute) kilometri parcurșipentru a anula achiziția autovehiculelor, dacă doriți, fără niciun motiv.Perioada de anulare începe în ziua următoare datei livrării autovehicululuicătre dvs. și se termină la 14 zile de la această dată, cu excepția cazului încare această dată este o sărbătoare legala sau o zi de sâmbătă sau duminică,caz în care se va trece la următoarea zi lucrătoare. Comunicarea cu privire laexercitarea acestui drept trebuie furnizată prin e-mail laremarketing@leaseplan.ro și se supune următoarelor condiții:

A. Returnațiautovehiculele (inclusiv accesoriile) într-o stare identica cu aceea dinmomentul livrării. Vom verifica Bunurile în momentul returnării și ne rezervămdreptul, în totalitate la discreția noastră, să vă debităm orice sumă necesarăpentru readucerea bunurilor la starea lor de la momentul livrării.

B. Toateautovehiculele nereturnate la adresa de unde au fost ridicate vor face obiectulunei taxe de colectare care să reflecte costurile de colectare de la locul undese află vehiculul la adresa noastră de expediere, după cum urmează:

  • 50 EUR in București
  • 300 EUR in afara Bucureștiului
  • Gratuit dacareturnarea se face de către dvs. la sediul CarNext.
  • Aceste taxe vorfi, de asemenea, supuse TVA-ului.

C. Toatedocumentele furnizate împreună cu autovehiculele la momentul livrării trebuiereturnate în același timp cu acestea. Ne rezervăm dreptul de a vă taxa oricecosturi suportate de noi pentru a înlocui documentația ne-returnată.

D. In cel mult 14 zile de la notificarea dvs. deanulare, vom stabili in scris, de comun acord, locul, data și ora pentrucolectarea autovehiculelor. Dacă nu reușiți să returnați autovehiculele la oraconvenită, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de întâlnire nereușită

Descărcați documentul