14 GÜN İÇİNDE İADE

İşbu Protokol, Sipariş Formu ile satın alınan Aracın 14 (ondört) gün içerisinde iadesine ilişkin düzenlemeleri içerir ve taraflar arasında imzalanan Sipariş ve Teslimat Formunun eki niteliğindedir.

Madde 1. Taraflar ve Tanımlar:
1.1Alıcı: Sipariş Formu ile Aracı satın alan kişiyi ifade eder;
1.2CarNext: LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., araçlarını CarNext markası adı altında satmaktadır;
1.3Araç: Sipariş Formuna konu Araçtır;
1.4Sipariş Formu: Aracın satın alınmasına ilişkin genel şart ve koşulları içerir.
1.5LeasePlan: LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’yi ifade eder.

Madde 2. Konu:
İşbu Protokol, Sipariş Formu ile satın alınan Aracın 14 (ondört) gün içerisinde iadesine ilişkin düzenlemeleri içerir ve taraflar arasında imzalanan Sipariş ve Teslimat Formunun eki niteliğindedir.

Madde 3. 14 Günlük Araç İade Şartları:
3.1. Alıcı, aracı noter kanalı ile satın aldığı tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin işbu Protokolde belirtilen şartlar çerçevesinde yapacağı yazılı bir bildirim ile Sipariş Formundan cayabilir. Bu bildirim, Alıcının Sipariş Formunda belirtilen e-posta adresinden support.tr@leaseplan.com adresine gönderilecek bir e-posta ile de yapılabilir.
3.2. Alıcı, cayma iradesini bildirdikten sonra 1 (bir) iş günü içerisinde, Aracı CarNext’in lokasyonuna iade edecektir. Alıcı ve CarNext bunun için bir randevu ayarlayacaklardır.
3.3. Araç’ın CarNext lokasyonuna iade edilmesi ile birlikte LeasePlan, Araçüzerinde mekanik ekspertiz yaptıracak ve ardından aracı detaylıtemizletecektir. Bu nedenle Alıcı en geç Araç’ı LeasePlan lokasyonunagetirdiğinde, yapılacak ekspertiz ve detaylı temizlik için 750 TL + KDV ödemeyapmalıdır.
3.3. Alici, 14 günlük iade süresi içerisinde araci 500 (beşyüz) kilometre kullanabilir. Ancak, Araç'in Aliciya teslim edildiği tarih ile CarNext'e iade edildiği tarihe kadar 500 (beşyüz) kilometreden fazla kullanilmasi halinde Alici Carnext'e fazla kullanilan her kilometre başina 1,00-EURO (Bir) fazla kullanim ücreti defaten ödeyecektir.
3.4. CarNext, Alıcı tarafından ödenen tutarı, Aracın iadesinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Alıcının Sipariş Formunda belirtilen banka hesabına iade edecektir. Alıcı’nın banka hesap bilgileri değişmesi durumunda alıcı değişen banka bilgilerini protokol imza tarihinden geç olmamak kaydı ile LeasePlan’e yazılı olarak bildirmelidir.
3.5. Alıcı tarafından, Araç için yaptırılan tüm sigorta poliçelerinin sona erdirilmesi alıcının kendisinin sorumluluğundadır.
3.6. Bir finans kuruluşu aracılığıyla ve/veya kredi ile satın alınan Aracın iadesi halinde, Alıcı, Araç üzerinde rehin şerhini, bu finansman kuruluşunun ve/veya kullanılan kredi ve/veya herhangi bir borç veyahut başka bir sebeple konulan her türlü şerhi kaldırmakla yükümlüdür. Aksi halde, Alıcı’nın iade talebi CarNext tarafından dikkate alınmayacaktır. Alıcı, CarNext’in talep etmesi halinde Araç üzerinde herhangi bir şerh olmadığını kanıtlamakla yükümlüdür.
3.7. Araç, Alıcı’ya teslim edildiği hali ile iade edilebilir. Araç’ın Alıcıya teslim edildiği tarih ile CarNext'e iade edildiği tarihe kadar Araç’da herhangi bir zarar meydana gelmesi ve/veya kazaya karışması ve/veya herhangi bir parçasının değiştirilmesi halinde LeasePlan, Araç’ı iade almayacaktır.
3.8. Aracın, Alıcı’ya teslim edilmesinden itibaren Araç ile ilgili doğmuş/doğacak her türlü borç, ceza ve zarardan Alıcı sorumludur.

Madde 4. Uygulama
İşbu Protokolde düzenlenmeyen hükümler için Sipariş ve Teslimat Formu’ndaki hükümler dikkate alınacaktır.