LeasePlan Corporation N.V.'nin İnternet Sitesinin Kullanım Şart ve Koşulları

www.leaseplan.com internet sitesi (İnternet Sitesi) ve içerikleri, merkezi Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Hollanda adresinde bulunan LeasePlan Corporation N.V. 'ye (LeasePlan) aittir ve LeasePlan tarafından yönetilmektedir. Bu İnternet Sitesi hakkında herhangi bir şikayet veya sorunuz varsa lütfen bu İnternet Sitesi iletişim formunu kullanarak bizimle iletişim kurun.

1. Uygulanabilirlik

1.1. Bu şartlar ve kullanım koşulları (Kullanım Koşulları) bu İnternet Sitesine ziyaretiniz ve onu kullanımınız için ve aynı zamanda size bu İnternet Sitesinde veya onun yoluyla sağlanan bütün bilgiler, tavsiyeler ve/veya hizmetler (Bilgi) için geçerlidir. Belli ürün ve hizmet şart ve koşullarının, bu Kullanım Koşullarıyla çelişmesi durumunda; söz konusu ürün ve hizmetlerin koşulları geçerli olacaktır.

1.2. Bu İnternet Sitesine erişim sağlayarak veya onu kullanarak, Kullanım Koşullarının uygulanabilirliğini kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşulları, zamanla değişebilir. İnternet Sitesinin kullanıcılarının muhtemel değişiklikler için düzenli olarak Kullanım Koşullarını okumaları tavsiye edilir.

1.3. Bu Kullanım Koşulları son olarak 31 Ocak 2018'dedeğiştirilmiştir.

2. Bilgi ve Yükümlülük

2.1. LeasePlan, bu İnternet Sitesini Hollanda'dan kontrol eder ve sürdürür ve bu İnternet Sitesinde veya onun yoluyla sağlanan bilginin diğer konumlarda uygun veya mevcut olduğu konusunda hiçbir beyanda bulunmaz. Bu İnternet Sitesini başka konumlardan kullanıyorsanız, ilgili yerel kanunlara uymaktan siz sorumlusunuz.

2.2. Bilgi, sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve tavsiye oluşturmaz. LeasePlan bu İnternet Sitesi ve içeriğini makul ölçüde doğru ve güncel tutacaktır. Ama LeasePlan, İnternet Sitesinde ve/veya Bilgilerde hatalar, kusurlar, kötü niyetli yazılım ve virüs olmadığını ve/veya Bilgilerin güncel ve doğru olduğunu garanti etmez.

2.3. LeasePlan kötü niyetli yazılım, virüsler ya da Bilgilerin ya da İnternet Sitesinin yanlışlığı veya eksikliğinin yol açtığı zararlar dahil İnternet Sitesinin kullanılmasından (ya da kullanılamamasından) kaynaklanan herhangi bir zarardan, söz konusu zarar LeasePlan'in kasıtlı suistimali veya ihmali sonucu olmadıkça, sorumlu olmayacaktır.

2.4. Dahası, LeasePlan elektronik iletişimin sağlanamaması veya gecikmesi, elektronik iletişimlerin üçüncü taraflarca ya da elektronik iletişim ve virüslerin aktarımı için kullanılan bilgisayar programlarınca engellenmesi ya da manipüle edilmesinden kaynaklanan hasarlar dahil – ama bununla sınırla olmamak şartıyla – bu İnternet Sitesi ile, elektronik iletişimin kullanılmasından (veya kullanılamamasından) kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

2.5. Bazı yargı mercileri, belli garantilerin veya sınırlamaların veya belli zararlar için sorumlulukların sınırlaması veya hariç tutulmasına izin vermez. Buna göre bazı yasal uyarılar ve sorumluluk sınırlamaları sizin için geçerli olmayabilir. LeasePlan'i ilgili yasalar gereği, herhangi bir zımni garantiyi reddememesi ya da , yükümlülüklerini, kapsamını ve süresini sınırlayamaması halinde, LeasePlan'in yükümlülüklerinin kapsamı ilgili söz konusu kanunun izin verdiği asgari ölçüde olacaktır.

3. Bağlantılı Siteler

3.1. Bu İnternet Sitesi, harici internet sitelerine bağlantılar verir. LeasePlan, bu siteye bağlantı veren veya ondan bağlantı kurulan internet sitelerinin kullanım veya içeriğinden sorumlu tutulamaz. Gizlilik Beyanımız ve Çerez Politikamız söz konusu dış sitelerden ve onlar yoluyla kişisel bilgilerinin toplanması ve işlenmesi için uygulanmaz.

4. Gizlilik ve Çerez Politikası

LeasePlan Gizlilik Beyanı ve Çerez Politikasına göre İnternet Sitesini ziyaret edenlerin kişisel bilgilerini toplar ve işler.

5. Fikri Mülkiyet

5.1. Aksi belirtilmediği sürece, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere bu İnternet Sitesi ve Bilgilerin bütün hakları, LeasePlan veya onun lisans verenlerine aittir. Kullanıcıların İnternet Sitesini ve bilgileri okuyup kendi kişisel kullanımları için, örneğin yazdırarak veya depolayarak kopyalar almalarına izin verilir. İnternet Sitesinin veya Bilgilerin tüm diğer kullanımları, örneğin LeasePlan'in internet sitesinin (bir bölümünün) LeasePlan'in münhasıran izni olmaksızın herhangi bir harici internet sitesinde depolanması veya çoğaltılması yasaktır. Ekran kazıma (veya web kazıma) LeasePlan'in münhasıran yazılı izni olmadan yasaktır.

5.2. "Ticari markalar" LeasePlan'in tescilli markalarıdır.

6. İstenmeyen Fikirler

6.1. Bu İnternet Sitesinde metinler, görüntüler, sesler, yazılım, bilgi veya başka şeyleri içeren istenmeyen fikirler ve/veya materyaller (Materyaller) yayınlarsanız veya bunları e-posta ile ya da başka yollardan LeasePlan'e yollarsanız, LeasePlan'in söz konusu Materyalleri en geniş ölçüde ve ücret ödemeden kullanma, çoğaltma ve/veya onlardan ticari olarak kendi çıkarları için yararlanmaya hakkı olacak ve LeasePlan söz konusu Materyallerle ilgili olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmayacaktır.

6.2. Burada, üçüncü kişilerin (fikri mülkiyet) haklarını ihlal edecek veya bir üçüncü kişiye karşı yasa dışı olacak şekilde Materyallerin kullanılması ve/veya onlardan yararlanılmasının sonucu olarak; LeasePlan’in uğradığı, maruz kaldığı veya katlandığı tüm davalara, taleplere ve yükümlülüklere karşı LeasePlan'in zararlarını tazmin etmek ve LeasePlani beri kılmaktasınız.

7. Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşulları kısmen geçersiz hale gelirse, taraflar geri kalan bölümle bağlı kalmaya devam eder. Taraflar, bu Kullanım Koşullarının amacını ve içeriğini de dikkate alarak, geçersiz olan bölümü, geçersiz olan bölümün hükümlerine mümkün olduğu kadar karşılık gelen, geçerli ve yasal sonucu olan hükümlerle değiştireceklerdir.

8. Çevrimiçi İletişim


LeasePlan'a e-posta ile gönderdiğiniz mesajlar güvenli olmayabilir. LeasePlan herhangi bir gizli bilgiyi LeasePlan'e e-posta ile göndermemenizi tavsiye eder. E-posta yoluyla LeasePlan'e herhangi bir mesaj gönderirseniz, üçüncü bir şahıs tarafından ele geçirilmeleri, kötüye kullanılmaları ve değiştirilmeleri riskini kabul etmiş olursunuz.

9. Yürürlükteki Yasa ve Yargı Yetkisi

9.1. Bu Kullanım Koşullarına, İnternet Sitesini kullanan tüketicilerin yine de tüketicinin ikamet ettiği ülkenin kanunları kapsamında tüketiciyi koruyan zorunlu hükümlere bağlı olabileceği anlayışıyla, münhasıran Hollanda kanunları uygulanacaktır.

9.2. Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan bütün anlaşmazlıklar, bunların varlığı ve geçerliliği de dahil olmak üzere, , tüketicilerin, bu Kullanım Koşulları ile bağlantılı anlaşmazlıkları kendi ikamet ettikleri yerin yetkili mahkemesine de götürebilecekleri anlayışıyla, münhasıran Amsterdam yetkili mahkemesi çözümlenecektir.

9.3. Bu Kullanım Koşullarının çeşitli dillerdeki versiyonları arasında yorum farkı veya tutarsızlık olması halinde, İngilizce dilindeki versiyon geçerli olacaktır.